Odense: Praksisnære læringsmiljøer for 6. årgang

En ny type undervisningsforløb for 6. årgang giver eleverne mulighed for at afprøve deres fag i praksis, så de i løbet af én skoledag opdager anvendelsesgraden og vigtigheden af det, som de lærer i skolen i nye sammenhænge.

Forløbene udbydes indtil videre på Syddansk Erhvervsskole i Odense og er et gratis tilbud for skolerne. Projektet er støttet af Nordea-fonden i 2018.

Gennem Praktisk Matematik, Dansk, Natur & Teknologi og Håndværk & Design får de unge skabt nye forståelser for deres fag og indblik i de mange fremtidsmuligheder, som grundskolen og dens fag ruster dem til.

Målrettede undervisningsforløb med fokus på færdighedsmål
De praksisnære forløb er udviklet i et fælleskab mellem lærere fra en række grundskoler i Odense Kommune og Syddansk Erhvervsskole. Et fælles sæt undervisningsmaterialer skal gøre det nemt og systematisk for den enkelte skole og klasse at vælge præcis de forløb, som passer ind i klassens øvrige undervisning og fagenes temaer.

De praksisnære forløb taler direkte ind i fagenes færdigheds- og videnmål for grundskolerne og understøtter den differentierede undervisningsform. Praktisk Matematik, Dansk, Natur & Teknologi og Håndværk & Design vækker de unges nysgerrighed og er et oplagt supplement til grundskolernes senere brobygnings- og introduktionsforløb. 

Find undervisningsforløb til de fire fag i kombination med udvalgte erhvervsuddannelser:

SDE TV

Vigtig info