Find en elev, der matcher din virksomhed

Virksomhedskonsulenten kan hjælpe dig med at finde en egnet elev. 

Konsulenten kan hjælpe dig med at finde den helt rette elev, som passer ind i din virksomhed. Find en oversigt med konsulenter

Praktikpladsen.dk
Du kan også gå ind på praktikpladsen.dk, som er Børne- og Undervisnings Ministeriets jobbank for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter elever og vurdere disse ud fra elevernes profiler og CV. Du kan også annoncere efter elever.

Uddannelsesaftaler
Før eleven starter i lære hos jer, skal der oprettes en uddannelsesaftale, som I begge skal underskrive inden uddannelsesstart.

Om EUX-elever

Hvad er en EUX?
EUX er en uddannelse, der kombinerer håndværk og fag på gymnasialt niveau. Dvs. eleven får en erhvervsuddannelse og en række fag på gymnasialt niveau på en og samme tid. I praksis betyder det, at det tager lidt længere tid at få svendebrevet. Til gengæld har eleven opnået nogle kompetencer, som kan bidrage med nye perspektiver og teoretisk viden på et ekstra højt niveau. Hvis en EUX-elev på et senere tidspunkt har lyst til at læse videre, så har de direkte adgang til en række videregående uddannelser.
Læs mere om den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX).

Tag en EUX-elev
Har du besluttet dig for at tage en EUX-elev, er ansættelsesproceduren helt den samme som ved ansættelse af en elev inden for de ordinære erhvervsuddannelser. Det vil sige, at lærepladsen skal godkendes til at tage elever, du kan vælge mellem forskellige uddannelsesaftaler, og du får refusion ved skoleophold.

Her kan du se en oversigt over alle vores EUX-uddannelser.

Om voksenelever

Hvis I ansætter en voksenlærling, får I en elev med erfaring. Typisk er eleverne vant til at møde til tiden og tage ansvar. 

I kan få tilskud, hvis eleven er over 25 år, og opfylder 1 af nedenstående krav:

  • Er ufaglært
  • Er faglært og har været ledig i 3 måneder
  • Er faglært og har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år).

Du kan som virksomhed få voksenlærlingetilskud fra jobcentret samt tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvis du ansætter en voksenlærling/-elev. Tilskuddene kan variere, ligesom enkelte fag har særlige overenskomstregler på området. Kontakt derfor a-kasse, fagforening eller jobcenter, hvis du er i tvivl om, hvilket voksenlærlingetilskud din virksomhed kan forvente at få. 

Læs mere om reglerne for tilskud (star.dk).
Hent guiden 'Sådan får I en voksenelev' fra uvm.dk (PDF).

Om praktik i udlandet

Har I netværk i Europa? Så har du mulighed for at give din elev internationale erfaringer med støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB).

Hvis du vælger at udstationere din elev, er det stadig dig, som har det fulde ansvar for:

  • at eleven når uddannelsens mål
  • at sørge for, at eleven får fuld løn under udstationeringen.

Tilskud til praktik i udlandet
Du kan få tilskud til at sende din elev til udlandet. Hvis eleven udstationeres i et land i Europa, dækker AUB udgifterne til:

  • forskellen mellem den danske og den udenlandske elevløn
  • alle rejseudgifter
  • alle flytteudgifter.

Er du elev? Læs mere om dine internationale muligheder. 

Vigtig info