Find en elev, der matcher din virksomhed

Virksomhedskonsulenten kan hjælpe dig med at finde en egnet elev

Konsulenten kan hjælpe dig med at finde den helt rette elev, som passer ind i din virksomhed. Det kan selvfølgelig også være, at du allerede selv har fundet den helt rigtige elev til din virksomhed.

Praktikpladsen.dk
Du kan også gå ind på praktikpladsen.dk, som er Børne- og Undervisnings Ministeriets internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter elever og vurdere disse ud fra elevernes beskrevne profiler. Du kan også annoncere efter elever.

Uddannelsesaftaler
Før eleven starter i lære hos jer, skal der oprettes en uddannelsesaftale, som I begge skal underskrive inden uddannelsesstart.

Om EUX-elever

Hvad er en EUX?
EUX er en ny uddannelse, der kombinerer håndværk og fag på gymnasialt niveau. Eleven får en erhvervsuddannelse og en række fag på gymnasialt niveau på en og samme tid. Det betyder altså i praksis, at det tager lidt længere tid at få svendebrevet, men til gengæld har eleven så direkte adgang til videregående uddannelser, når uddannelsen er bestået.
Læs mere om den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX).

Tag en EUX-elev
Har du besluttet dig for at tage en EUX-elev, er ansættelsesproceduren helt den samme som ved ansættelse af en elev inden for de ordinære erhvervsuddannelser. Det vil sige, at lærepladsen skal godkendes til at tage elever, du kan vælge mellem forskellige uddannelsesaftaler, og du får refusion ved skoleophold.

Her kan du se en oversigt over alle vores EUX-uddannelser.

Om voksenelever

Hvis eleven er fyldt 25 år, kan du muligvis søge om tilskud til den løn, der betales til eleven i læretiden i virksomheden.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at søge tilskud, så skal du kontakte det jobcenter/A-kasse/fagforening, som eleven over 25 år er tilknyttet.

Her vil de kunne fortælle mere om mulighederne for at søge tilskud inden for lige det område, hvor eleven gerne vil søge elevplads.

Læs mere om, hvad det vil sige at tage en voksenelev, tilskudsmuligheder og refusion.

 

Om praktik i udlandet

Har I netværk i Europa? Så har du mulighed for at give din elev internationale erfaringer med støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB).

Hvis du vælger at udstationere din elev, er det stadig dig, som har det fulde ansvar for:

  • at eleven når uddannelsens mål
  • at sørge for, at eleven får fuld løn under udstationeringen.

Tilskud til praktik i udlandet
Du kan få tilskud til at sende din elev til udlandet. Hvis eleven udstationeres i et land i Europa, dækker AUB udgifterne til:

  • forskellen mellem den danske og den udenlandske elevløn
  • alle rejseudgifter
  • alle flytteudgifter.

Er du elev? Læs mere om dine internationale muligheder. 

Vigtig info