Ansættelse af it-elever

Download skemaer

Ansøgning om godkendelse af virksomhed

Lønsatser
- se side 18 i Den lille hjælper

Uddannelsesaftale

Blanket til ansøgning om tilskud til voksenlærling

AUB

Den lille hjælper - svar på alle spørgsmål

Datatekniker og it-supporter, Odese og Vejle
Susanne Jepsen, mobil 5139 6618, suj@sde.dk