Løn og refusion

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche. Når eleven er på skoleophold, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), og du kan få tilskud til befordring.

Hvis din elev er 25 år eller mere, vil der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra det lokale jobcenter.

Du kan læse meget mere om AUB på disse to sites:

virk.dk
borger.dk