Læs EUX bygninsmaler og få både Svendebrev og studentereksamen

EUX betyder, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Med en EUX bliver du fuldt fagligt uddannet bygningsmaler med direkte adgang til jobs i byggebranchen. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at tage en videregående uddannelse direkte efter din EUX, eller hvis du senere i livet får lyst til at videreuddanne dig eller sadle om.

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, tilrettelægges din erhvervsuddannelse, så du både får de håndværksmæssige nødvendige kompetencer og fag på gymnasialt niveau, som giver dig studiekompetence.

Kort sagt: Med en EUX-eksamen får du både et svendebrev og en studentereksamen!


Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C
Engelsk C 
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Teknologi C

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX bygningsmaleruddannelsen, skal du have bestået dansk E, naturfag E. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen. 

Herudover skal du også have følgende certifikater: Opstilling af rulle- og bukkestillads.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Bygningsmalere kan vælge at videreuddanne sig til fx bygningsingeniør eller arkitekt.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.