Som maskinsnedker Skaber du inventar af træ med
personlighed og perfektionisme

Træ er lige nu et af de mest populære materialer. Forbrugeren omgiver sig i stor stil med træ i hjemmet, og blandt andet maskinsnedkere har derfor kronede dage. Og selvom moden skifter, vil træ stadig være et af de mest anvendte materialer – både nu og fremtiden – når det handler om møbler og andet inventar.

Tidligere var snedkerens vigtigste redskab høvlen. I dag kræver arbejdet knapt så mange kræfter, men til gengæld en stor portion teknisk forståelse og viden om, hvordan forskellige træarter opfører sig afhængig af behandlings- og bearbejdningsmetode. Og du skal vide præcist, hvordan du får træet til at opføre sig, som du gerne vil have det til.

I løbet af uddannelsen lærer du at betjene forskellige maskiner, der bruges til at bearbejde og behandle træet, så det bliver til fx møbler, gulve, lofter, døre, vinduer og paneler. Mange af snedkermaskinerne er højteknologiske og computerstyrede – det kræver både erfaring og viden at opstille, installere og programmere. Som maskinsnedker er det derfor ikke nok, at du har interesse og forstand på træ, du skal også besidde en vis teknisk forståelse og indsigt.

Som maskinsnedker vil dine primære opgaver være at:

 • Planlægge produktionsforløb med materialer, maskinopstilling og evt. programmering af maskiner.
 • Klargøre de rå brædder, forarbejde træet i den ønskede form samt efterbehandle træet.
 • Fremstille finér og sammenlimet træ.
 • Vedligeholde, rense og evt. reparere maskiner og værktøj.
 • Holde dig opdateret med de nyeste muligheder, metoder og maskiner inden for faget.

Specialer og trin
Har du lyst til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet, så kan trinnet produktionsassistent være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele maskinsnedkeruddannelsen.

EUX - Maskinsnedker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX maskinsnedker - specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX maskinsnedker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C og samfundsfag C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand og arbejde med epoxy og isocyanater samt maskinkørekort til enkle og stationære maskiner.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Maskinsnedkere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx møbeldesigner eller arkitekt.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet maskinsnedker vil du typisk blive ansat på store produktionsvirksomheder og på værksteder, der fremstiller møbler eller andet træarbejde. Flere og flere vælge desuden at blive selvstændige maskinsnedkere.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som maskinsnedker kan du bl.a. videreuddanne dig til møbeldesigner eller arkitekt. For at starte på disse uddannelser, skal du dog have en gymnasial adgangsgivende eksamen. Det kan du vælge at tage sideløbende i form af en EUX-maskinsnedker-uddannelse, eller tag en HTX-, HHX- eller STX-uddannelse, når du har fuldført din erhvervsuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som maskinsnedker er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer mellem 3,5 år og 3 år og 9 måneder – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som maskinsnedker hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: tømrer, murer og bygningsmaler.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx maskinsnedker.  

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen til maskinsnedker.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og praktik, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået matematik F og teknologi F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. Det kan være en fordel, hvis du har taget 10. klasse, da du på den måde er sikker på at have opnået de rette faglige niveauer. 

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse samt maskinkørekort til enkle og stationære maskiner samt arbejde med epoxy og isocyanater, som alle erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Maskinsnedker er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i praktik - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, maskinsnedker eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads. 

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Charlotte Gleie Stæhr
76426233
cgs@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)