Læs EUX VVS- og Energispecialist og få både Studentereksamen og svendebrev

EUX betyder, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Med en EUX bliver du fuldt fagligt uddannet VVS-energi med direkte adgang til jobs i branchen. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at tage en videregående uddannelse direkte efter din EUX, eller hvis du senere i livet får lyst til at videreuddanne dig eller sadle om.

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, tilrettelægges din erhvervsuddannelse, så du både får de håndværksmæssige nødvendige kompetencer og fag på gymnasialt niveau, som giver dig studiekompetence.

Kort sagt: Med en EUX-eksamen får du både et svendebrev og en studentereksamen!

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft samfundsfag, engelsk og dansk på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Matematik B
Kemi C
Industriteknologi B
Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX VVS- og energispcialist, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C og samfundsfag C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand og krav til opstilling af rulle- og bukkestillads og foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, som giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje, fx som faglært VVS- og energispecialist. Uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser som fx diplomingeniør, maskinmester eller civilingeniør. Det forudsætter blot, at du vælger matematik på A-niveau.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.