Hvad er en erhvervsuddannelse?

Med en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole står alle dine muligheder åbne, hvad enten du vil direkte ud i erhvervslivet eller ønsker at læse videre. Der er fantastisk mange ting, du vil kunne, når du har gået på Syddansk Erhvervsskole.

En erhvervsuddannelse tager mellem 2 og 5 år – afhængigt af hvilken uddannelse, du vælger – og afsluttes med en svendeprøve. Voksne elever (25+) kan dog søge merit og tage særlige uddannelsesforløb på kortere tid.

På Syddansk Erhvervsskole kan du vælge mellem mere end 35 erhvervsuddannelser fordelt på 7 fagretninger, og alle uddannelserne starter med et grundforløb (grundforløb 1 eller 2) efterfulgt af et hovedforløb.

Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2. Du kan kun starte én gang på Grundforløb 1.

Du starter på Grundforløb 2, hvis du allerede har en læreplads, eller hvis det er mere end et år siden, du forlod grundskolen.

Læs mere om erhvervsuddannelsernes opbygning nederst på siden.

Kombination af læretid og undervisning
På en erhvervsuddannelse veksler du mellem læretid i en virksomhed og undervisning på skolen. Det betyder, at du får masser af praktiske kompetencer i lærepladsperioderne, mens skoleperioderne både består af en teoretisk del og en praktisk del.

EUX - svendebrev og gymnasialt niveau i én uddannelse
Inden for flere fagretninger har du mulighed for at få en erhvervsuddannelse samtidig med et studenterbevis, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse - uddannelsen hedder EUX

Adgangskrav
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. 

Opfylder du ikke adgangsgravene, er der forskellige muligheder for at starte på en uddannelse hos os alligevel. Dem kan du læse meget mere om under de enkelte uddannelser på sde.dk 

Læs mere om adgangskravene på ug.dk.

Korte uddannelser
For dig, der gerne vil have en uddannelse i en fart, så du kan komme ud at arbejde, er der korte erhvervsuddannelser, som varer omkring to år.  Her skal du, som ved alle andre erhvervsuddannelser, også have en læreplads.

Trindelte uddannelser
Der er også lavet en lang række afstigningstrin på eksisterende uddannelser, hvor du kan afslutte hurtigere med et speciale. Fordelen ved den model er, at du hurtigere kommer ud i lønnet arbejde.

Vil du senere læse videre, kan du gøre det gennem Eud+ og fortsætte på næste trin. Du kan f.eks. starte på snedkeruddannelsen, stige af som bygningsmontør og senere komme tilbage og uddanne dig til møbelsnedker. Du skal dog vide, at du vil stige af, inden du påbegynder uddannelsen.

Direkte i job eller videreuddannelse?
Skolens erhvervsuddannelser udvikles i samarbejde med virksomheder og organisationer. Det er din garanti for en up-to-date uddannelse.

Du får færdigheder og viden, der kvalificerer direkte til job i erhvervslivet efterfølgende, men du kan også bruge din erhvervsuddannelse til at læse videre. Mange studerende ved de korte og mellemlange videregående uddannelser har netop en erhvervsuddannelse som baggrund.

SDE TV

Uddannelsernes opbygning

Hovedområder og fagretninger
Erhvervsuddannelserne i Danmark er inddelt i fire overordnede hovedområder. Under hovedområderne tilbyder Syddansk Erhvervsskole syv fagretninger med beslægtede uddannelser. Når du søger ind på en erhvervsuddannelse, vil du i løbet af grundforløb 1 få mulighed for at snuse til de andre uddannelser under fagretningen – hvorefter du til hovedforløbet træffer dit endelige valg.

Grundforløb 1
Har du afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Har du det, starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelige uddannelsesretning. Hvis du tidligt i forløbet ved hvilken uddannelse, der tiltrækker dig mest, er det en fordel at lede efter læreplads allerede nu.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer – ligesom grundforløb 1 – 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis det er et nyt kalenderår siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse. 

På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx frisør, snedker eller smed.

Under forløbet skal du lede efter læreplads i en virksomhed. Hvis ikke du finder en læreplads, kan du på mange af vores uddannelser fortsætte i skolepraktik.

Hovedforløbet
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet. Længden på hovedforløbet varierer afhængig af uddannelse og speciale. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i praktik i en virksomhed, og praktikken udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på i arbejdslivet. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din praktikvirksomhed. Når du består denne, får du et svendebrev som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. Du er med andre ord nået til vejs ende på din uddannelse og står samtidig ved indgangen til en masse spændende job i erhvervslivet eller måske en videregående uddannelse?

Fremtidsmuligheder

Og hvad kan du så bruge en erhvervsuddannelse til?

Med en erhvervsuddannelse findes der mange muligheder for videreuddannelse, lige meget hvilken uddannelse du vælger inden for de fire hovedområder.

Klik på de tre billeder herunder og se, hvad du har af fremtidsmuligheder med de forskellige erhvervsuddannelser, der findes i Odense, Vejle og Grindsted: 

Uddannelseshjul Odense

 

Uddannelseshjul Vejle

 

Uddannelseshjul Grindsted

Lokale undervisningsplaner

Her kan du se de lokale undervisningsplaner for alle vores erhvervsuddannelser.

En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen, og hvilke fag, temaer og moduler du skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Klik her og se undervisningsplanerne