Svendebrev og studentereksamen

EUX betyder, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX.

Med en EUX bliver du fuldt fagligt uddannet datatekniker med direkte adgang til jobs i it-branchen. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at tage en videregående uddannelse direkte efter din EUX, eller hvis du senere i livet får lyst til at videreuddanne dig eller sadle om.

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, tilrettelægges din erhvervsuddannelse, så du både får de håndværksmæssige nødvendige kompetencer og fag på gymnasialt niveau, som giver dig studiekompetence.

Kort sagt: Med en EUX-eksamen får du både et svendebrev og en studentereksamen!

EUX hovedforløb i Odense
Du kan tage hele EUX Datatekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense. På Syddansk Erhvervsskole i Vejle og Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx Odense for at tage EUX hovedforløbet.

Fag på EUX-grundforløb 1 og 2


Gymnasiale fag
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Informationsteknologi C

Andre fag
Erhvervsfag 1, 2 og 3
Programmering
Operativsystemer
Infrastruktur
Computerteknologi

Fag på EUX-hovedforløbet


Gymnasiale fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Industriteknologi B
Matematik B
Teknikfag B
Kemi C
Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Andre fag
Serverteknologi

Mulige valgfag

Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb

Inden du starter på hovedforløbet af EUX datatekniker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, samfundsfag C, fysik C og informationsteknologi C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?

Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag, nøjagtig som hvis du havde taget den traditionelle vej. Desuden giver uddannelsen adgang til flere hundrede videregående uddannelser, fx it-teknolog, softwareudvikler eller civilingeniør.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.