Læs EUX frisør og få både Svendebrev og studentereksamen

EUX betyder, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Med en EUX bliver du fuldt fagligt uddannet frisør med direkte adgang til frisørjobs. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at tage en videregående uddannelse direkte efter din EUX, eller hvis du senere i livet får lyst til at videreuddanne dig eller sadle om.

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, tilrettelægges din erhvervsuddannelse, så du både får de håndværksmæssige nødvendige kompetencer og fag på gymnasialt niveau, som giver dig studiekompetence.

Kort sagt: Med en EUX-eksamen får du både et svendebrev og en studentereksamen!

EUX hovedforløb på anden erhvervsskole
Du kan tage grundforløb 1 og 2 med EUX på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Hovedforløbet med EUX skal tages på en anden erhvervsskole. Kontakt vejlederen og høre mere om mulighederne.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Design C
Afsætning C

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX Frisør, skal du have bestået dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, design C og afsætning C.

Herudover skal også have følgende certifikat: kemisk arbejdsmiljø.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Frisører med en EUX vælger ofte at videreuddanne sig til fx industriel designer, grafisk designer, sygeplejerske, diætist eller fysioterapeut.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.