Skab gode rammer! Bliv serviceassistent

Er du typen, der elsker at give en hjælpende hånd? Og sætter du samtidig en ære i, at tingene er i orden, og at der er pænt og rent omkring dig og dine medmennesker? Så er du den fødte serviceassistent.

Serviceassistenten er en væsentlig brik i hverdagen hos langt de fleste virksomheder landet over. Ikke alene sørger de for, at medarbejdere og borgere færdes i gode, rene og ordentlige rammer – serviceassistentens arbejde kan også være direkte uundværlig, når det fx handler om at forebygge og sikre, at bakterier ikke spreder sig.

Specialer
Når du uddanner dig som serviceassistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig i enten hospitalsservice eller virksomhedsservice

Fremtidsmuligheder

Med speciale i hospitalsservice vil du typisk finde arbejde inden for sundheds- og plejesektoren, mens du med specialet virksomhedsservice, kan blive ansat i alle typer offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Som rengøringstekniker kan du ligeledes komme til at arbejde mange forskellige steder, fx hospitaler, børnehaver, skoler, plejehjem, motionscentre eller i virksomheder. 

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som serviceassistent og rengøringsassistent kan du vælge at videreuddanne dig til rengøringsleder, som er en akademiuddannelse.

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser for serviceassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til serviceassistent er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Gastronomi, ernæring og service", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Bager og konditor, gourmetslagter, tjener og serviceassistent. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx serviceassistent. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet. Hovedforløbet til serviceassistent varer 1 år og 6 måneder uanset speciale, mens rengøringstekniker varer 1 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Du skal på hovedforløbet vælge, om du vil specialisere dig indenfor enten: hospitalsservice eller virksomhedsservice. Du kan også vælge at stoppe på trinnet som rengøringstekniker, her vil du dog ikke få et svendebrev.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Vejle

Uddannelsessekretær Vejle

Mette Larsen
76426242
mela@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet