Som serviceassistent er du med til at Skabe de gode rammer!

Er du typen, der elsker at give en hjælpende hånd? Og sætter du samtidig en ære i, at tingene er i orden, og at der er pænt og rent omkring dig og dine medmennesker. Så er du den fødte serviceassistent.

Serviceassistenten er en væsentlig brik i hverdagen hos langt de fleste virksomheder landet over. Ikke alene sørger de for, at medarbejdere og borgere færdes i gode, rene og ordentlige rammer – serviceassistentens arbejde kan også være direkte uundværlig, når det fx handler om at forebygge og sikre, at bakterier ikke spreder sig.

Specialer og trin
Når du uddanner dig som serviceassistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig i enten hospitalsservice eller virksomhedsservice. Alternativt kan du vælge uddannelsestrinnet rengøringstekniker.

Specialerne er de retninger, du kan vælge imellem på hovedforløbet som serviceassistent. Når du har fuldført og bestået uddannelsen, må du kalde dig serviceassistent med speciale i enten hospitalsservice eller virksomhedsservice afhængigt af dit specialevalg.

Trin betyder, at du kun tager en del af serviceassistentuddannelsen – og altså stopper midt i hovedforløbet.  I så fald gennemfører du udelukkende grundforløbet og en del af hovedforløbet. Det betyder også, at du ikke bliver faglært serviceassistent, men derimod skal bruge jobbetegnelsen rengøringstekniker.

Fremtidsmuligheder

Med speciale i hospitalsservice vil du typisk finde arbejde inden for sundheds- og plejesektoren, mens du med specialet virksomhedsservice, kan blive ansat i alle typer offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Som rengøringstekniker kan du ligeledes komme til at arbejde mange forskellige steder, fx hospitaler, børnehaver, skoler, plejehjem, motionscentre eller i virksomheder. 

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som serviceassistent og rengøringsassistent kan du vælge at videreuddanne dig til rengøringsleder, som er en akademiuddannelse.

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser for serviceassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsens opbygning

Serviceassistentuddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Mennesker, livsstil og sundhed". Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx serviceassistent. Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedløbet. Hovedforløbet til serviceassistent varer 1 ½ år uanset speciale, mens rengøringstekniker varer 1 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tenna Kystol
63126803
tek@sde.dk

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)