Som serviceassistent er du med til at Skabe de gode rammer!

Er du typen, der elsker at give en hjælpende hånd? Og sætter du samtidig en ære i, at tingene er i orden, og at der er pænt og rent omkring dig og dine medmennesker. Så er du den fødte serviceassistent.

Serviceassistenten er en væsentlig brik i hverdagen hos langt de fleste virksomheder landet over. Ikke alene sørger de for, at medarbejdere og borgere færdes i gode, rene og ordentlige rammer – serviceassistentens arbejde kan også være direkte uundværlig, når det fx handler om at forebygge og sikre, at bakterier ikke spreder sig.

Specialer og trin
Når du uddanner dig som serviceassistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig i enten hospitalsservice eller virksomhedsservice. Alternativt kan du vælge uddannelsestrinnet rengøringstekniker.

Specialerne er de retninger, du kan vælge imellem på hovedforløbet som serviceassistent. Når du har fuldført og bestået uddannelsen, må du kalde dig serviceassistent med speciale i enten hospitalsservice eller virksomhedsservice afhængigt af dit specialevalg.

Trin betyder, at du kun tager en del af serviceassistentuddannelsen – og altså stopper midt i hovedforløbet.  I så fald gennemfører du udelukkende grundforløbet og en del af hovedforløbet. Det betyder også, at du ikke bliver faglært serviceassistent, men derimod skal bruge jobbetegnelsen rengøringstekniker.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet serviceassistent vil du kunne få job inden for mange brancher, da langt de fleste virksomheder har brug for en eller flere personer servicekompetencer. Med speciale i hospitalsservice vil du typisk finde arbejde inden for sundheds- og plejesektoren, mens du med specialet virksomhedsservice, kan blive ansat i alle typer offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Som rengøringstekniker kan du ligeledes komme til at arbejde mange forskellige steder, fx hospitaler, børnehaver, skoler, plejehjem, motionscentre eller i virksomheder. 

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som serviceassistent og rengøringsassistent kan du vælge at videreuddanne dig til rengøringsleder, som er en akademiuddannelse.

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser for serviceassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsens opbygning

Serviceassistentuddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
  • Hovedforløbet til serviceassistent varer 1 ½ år uanset speciale, mens rengøringstekniker varer 1 år – begge forløb består af en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx serviceassistent. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på serviceassistent-uddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 1,5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolen side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. 

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

  1. Er erklæret uddannelsesparat.
  2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
  3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvor vi hjælper dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, naturfag F og informationsteknologi F på grundforløb2 – dvs. have fået minimum 02 i disse fag. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp/brand, som du undervises i på grundforløb 2.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de tre fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse. 

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være serviceassistent, frisør, smed, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. På serviceassistentuddannelsen arbejder vi aktivt med søgning af læreplads og hjælper dig med søgningen på grundforløb 2.

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. 

Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tenna Kystol
63126803
tek@sde.dk

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)