Læs EUX Lastvognsmekaniker og få både Svendebrev og studentereksamen

EUX betyder, at du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du adgang til videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Med en EUX bliver du fuldt fagligt uddannet lastvognsmekaniker med direkte adgang til jobs i transportbranchen. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at tage en videregående uddannelse direkte efter din EUX, eller hvis du senere i livet får lyst til at videreuddanne dig eller sadle om.

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, tilrettelægges din erhvervsuddannelse, så du både får de håndværksmæssige nødvendige kompetencer og fag på gymnasialt niveau, som giver dig studiekompetence.

Kort sagt: Med en EUX-eksamen får du både et svendebrev og en studentereksamen!

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Industriteknologi B
Matematik B
Teknikfag B
Kemi C

Større skriftlig opgave (SSO)
Eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX lastvognsmekaniker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C, samfundsfag C og fysik E. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand, personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Lastvognsmekanikere med en EUX giver gode muligheder for forskellige karriereveje fx værkfører eller tekniker. Du kan også vælge at videreuddanne dig til fx autoteknolog, ingeniør, maskinmester eller produktionsteknolog.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.