Som industrioperatør får du en kort uddannelse, som giver dig gode kort på hånden

Fascineres du af elektronik og store maskiner og tænker jo flere knapper og funktioner - jo bedre! Så vil uddannelsen som industrioperatør helt sikkert være lige dig! 

I stort set alle typer af industrielle virksomheder er der derfor brug for fagfolk, som kan finde ud af at betjene de avancerede, elektroniske maskiner og sikre at alt kører, som det skal – og ikke mindst har interesse i at følge med i udviklingen inden for området. 

I løbet af uddannelsen lærer du at betjene produktionsanlæg og får kendskab til forskellige typer af maskiner og anlæg, som typisk styres gennem computere. Du får desuden kompetencer til at fortage mindre reparationer af maskiner og redskaber til at forstå teknisk avancerede manualer.

Som industrioperatør vil dine primære opgaver være at:

  • Betjene computerstyrede produktionsanlæg
  • Planlægge produktionsopgaver
  • Overvåge og sikre den rette kvalitet i produktionen
  • Finde eventuelle fejl
  • Overvåge energiforbrug og miljøbelastning.

Fremtidsmuligheder

Som industrioperatører kan du arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik. Der er desuden gode muligheder for at finde job i udlandet.

Der er gode jobmuligheder, da der er rift om nye lærlinge til branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som industrioperatør kan du vælge at videreuddanne dig ved at tage en af de længere erhvervsuddannelser inden for elektronik og svagstrøm eller industriteknik. Du kan også vælge at uddanne dig til plastmager eller procesoperatør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til industrioperatør er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Industritekniker, smed og teknisk designer. Se alle fagretninger

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx industrioperatør. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 1 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet