Som industrioperatør får du En kort uddannelse, som giver dig gode kort på hånden

Fascineres du af elektronik og store maskiner og tænker jo flere knapper og funktioner - jo bedre! Så vil uddannelsen som industrioperatør helt sikkert være lige dig! 

I stort set alle typer af industrielle virksomheder er der derfor brug for fagfolk, som kan finde ud af at betjene de avancerede, elektroniske maskiner og sikre at alt kører, som det skal – og ikke mindst har interesse i at følge med i udviklingen inden for området. 

I løbet af uddannelsen lærer du at betjene produktionsanlæg og får kendskab til forskellige typer af maskiner og anlæg, som typisk styres gennem computere. Du får desuden kompetencer til at fortage mindre reparationer af maskiner og redskaber til at forstå teknisk avancerede manualer.

Som industrioperatør vil dine primære opgaver være at:

  • Betjene computerstyrede produktionsanlæg
  • Planlægge produktionsopgaver
  • Overvåge og sikre den rette kvalitet i produktionen
  • Finde eventuelle fejl
  • Overvåge energiforbrug og miljøbelastning.

Fremtidsmuligheder

Som industrioperatører kan du arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik. Der er desuden gode muligheder for at finde job i udlandet.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som industrioperatør kan du vælge at videreuddanne dig ved at tage en af de længere erhvervsuddannelser inden for elektronik og svagstrøm eller industriteknik. Du kan også vælge at uddanne dig til plastmager eller procesoperatør.

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: industritekniker, smed og teknisk designer. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx industrioperatør.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 1 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)

""
Bliv industrioperatør - nyt site fra Industriens Uddannelser