Som teknisk designer bliver du det vigtige bindeled mellem design og produktion

Kæmpe store vindmøller og bitte små dele i en vandlås, højtalere i det nyeste design og produktionsmaskiner, med bestemte funktioner. Dét – og alle mulige andre typer af systemer og konstruktioner kræver en teknisk designer, for at gå fra skitse til virkeligt produkt.

Det kan godt være, at det ikke er dig, der har fået ideen, men som teknisk designer, er det din opgave at realisere ideen. Det kræver sans for alle detaljerne – og samtidig et overblik over processen samt kendskab til forskellige materialer, beregningsmodeller, produktionsmetoder, økonomiske aspekter og ikke mindst tekniske tegneprogrammer. 

I løbet af uddannelsen lærer du at udvikle og udføre tekniske tegninger og konstruktioner – primært ved hjælp af it-software. Du lærer også at undersøge materialer og beregne priser på opgaver. En anden vigtig del af arbejdet som teknisk designer er at kunne lytte, forstå og samarbejde. En stor del af uddannelsen koncentrerer sig derfor også om at styrke disse kompetencer. 

Som teknisk designer vil dine primære opgaver være at:

  • Udvikle tekniske løsninger på alt fra maskiner til bygninger og anlægsprojekter
  • Udarbejde tekniske konstruktionstegninger til håndværkere ved hjælp af 3D-tegning, visualisering og animation
  • Udføre tekniske og økonomiske beregninger
  • Tilrettelægge og sætte produktionen i gang
  • Give teknisk rådgivning og kontrollere kvaliteten af arbejdet.

Specialer
Når du uddanner dig til teknisk designer på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: Bygge og anlæg eller Industriel produktion.

Fremtidsmuligheder

Som teknisk designer vil du typisk blive ansat i produktions- og byggevirksomheder, hos ingeniører eller på arkitekttegnestuer. Ud over faste job inden for faget har du også gode muligheder for at etablere dig som selvstændig.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som teknisk designer kan du læse videre til fx bygningskonstruktør, diplomingeniør, kort- og landmålingstekniker, installatør, it- og elektronikteknolog, multimediedesigner eller produktionsteknolog. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning


Uddannelsen til teknisk designer er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Industritekniker, smed og elektriker. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx teknisk designer. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedføbet skal du vælge speciale i enten: bygge og anlæg eller industriel produktion. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Michal Riber
21639057
miri@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet