Som teknisk designer bliver du det vigtige bindeled mellem design og produktion

Kæmpe store vindmøller og bitte små dele i en vandlås, højtalere i det nyeste design og produktionsmaskiner, med bestemte funktioner. Dét – og alle mulige andre typer af systemer og konstruktioner kræver en teknisk designer, for at gå fra skitse til virkeligt produkt.

Det kan godt være, at det ikke er dig, der har fået ideen, men som teknisk designer, er det din opgave at realisere ideen. Det kræver sans for alle detaljerne – og samtidig et overblik over processen samt kendskab til forskellige materialer, beregningsmodeller, produktionsmetoder, økonomiske aspekter og ikke mindst tekniske tegneprogrammer. 

I løbet af uddannelsen lærer du at udvikle og udføre tekniske tegninger og konstruktioner – primært ved hjælp af it-software. Du lærer også at undersøge materialer og beregne priser på opgaver. En anden vigtig del af arbejdet som teknisk designer er at kunne lytte, forstå og samarbejde. En stor del af uddannelsen koncentrerer sig derfor også om at styrke disse kompetencer. 

Som teknisk designer vil dine primære opgaver være at:

  • Udvikle tekniske løsninger på alt fra maskiner til bygninger og anlægsprojekter
  • Udarbejde tekniske konstruktionstegninger til håndværkere ved hjælp af 3D-tegning, visualisering og animation
  • Udføre tekniske og økonomiske beregninger
  • Tilrettelægge og sætte produktionen i gang
  • Give teknisk rådgivning og kontrollere kvaliteten af arbejdet.

Specialer og trin
Når du uddanner dig til teknisk designer på Syddansk Erhvervsskole, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: Bygge og anlæg eller Industriel produktion.

Fremtidsmuligheder

Som teknisk designer vil du typisk blive ansat i produktions- og byggevirksomheder, hos ingeniører eller på arkitekttegnestuer. Ud over faste job inden for faget har du også gode muligheder for at etablere dig som selvstændig.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som teknisk designer kan du læse videre til fx bygningskonstruktør, diplomingeniør, kort- og landmålingstekniker, installatør, it- og elektronikteknolog, multimediedesigner eller produktionsteknolog.

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: industritekniker, automatiktekniker og smed. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx teknisk designer.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedføbet skal du vælge speciale i enten: bygge og anlæg eller industriel produktion

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)