Finpuds arkitektens arbejde – og forbered håndværket

Hvor mange trin skal der være til anden sal? Hvor højt skal vinduerne placeres? Og hvor skal vejen slå et knæk? Spørgsmål som disse, vil du som teknisk designer med speciale i bygge og anlæg skulle besvare.

Med specialet i bygge og anlæg bliver du specialist i at justere skitserne med øje for alle detaljer, således at tegningen går fra skitse til en konkret arbejdstegning og –manual.

Specialet bygge og anlæg er i høj grad tilpasset markedets krav om mere fleksible og tilpasningsdygtige medarbejdere. I løbet af uddannelsen lærer du derfor at udarbejde tekniske tegninger og beregninger til forskellige konstruktioner og former for byggeri. Herudover lærer du at assistere ved planlægning og styring af produktion og bygge-anlægsprocesser. Samarbejdsøvelser vægtes desuden højt på uddannelsen, da det er en vigtig kompetence i en jobfunktion som bindeled mellem to faggrupper. 

Som teknisk designer med speciale i bygge og anlæg vil dine primære opgaver være at:

  • Udarbejde teknisk dokumentation ved udførelse af konstruktioner og beregninger
  • Anvende CAD- og it-systemer, 3D samt animation og grafik til teknisk illustration og præsentation af løsningsforslag
  • Opbygge tids- og ressourceplaner
  • Tilrettelægge og sætte produktionen i gang
  • Give teknisk rådgivning og kontrollere kvaliteten af arbejdet.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
70109900 / 61147161
mrg@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet