Gør det abstrakte konkret – og det komplekse simpelt

Hvis pakningen i vandhanen ikke er designet korrekt, løber der vand ud. Hvis reservedelen til maskinen ikke passer præcist, virker den ikke. Og sådan kunne man blive ved – hvilket blot giver en lille indikation af, hvor vigtig en industriel designers arbejde er.

Med specialet i industriel produktion bliver du en del af et hold, som får produktionen til at lykkes. Det er din opgave, at sørger for, at industriens dele og reservedele passer præcist i form og funktion.  Du er med helt fra produktet bliver tegnet, til det er færdigt og funktionsdygtigt – men også i alle de valg og fravalg, der tages i processen fra start til slut.

Med specialet industriel produktion lærer du at udvikle tekniske tegninger ved hjælp af avancerede it-programmer. Du lærer også at vurdere materialevalg og de økonomiske aspekter i forbindelse med produktionen. Herudover trænes du i at formidle dine løsninger til forskellige faggrupper.

Som teknisk designer med speciale i industriel produktion vil dine primære opgaver være at:

  • Udregne specifikke mål og udvælge materialer i forhold til skitser
  • Anvende CAD- og it-systemer, 3D samt animation og grafik til teknisk illustration og præsentation af løsningsforslag
  • Opbygge tids- og ressourceplaner
  • Tilrettelægge og sætte produktionen i gang
  • Give teknisk rådgivning og kontrollere kvaliteten af arbejdet.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
70109900 / 61147161
mrg@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet