Erhvervsgrunduddannelsen

På Syddansk Erhvervsskole i Odense tilbyder vi erhvervsgrunduddannelsen (EGU) inden for transport og logistik.

På uddannelsen er der mulighed for ekstra støtte og vejledning. Uddannelsen henvender sig til unge, som ofte er uvante med at gå på en uddannelse, og som fordrer en særlig pædagogisk tilgang. EGU står for erhvervs grund uddannelsen.

Holdbaseret undervisning
På Syddansk Erhvervsskole gennemfører vi EGU-forløb som holdbaseret undervisning. Det betyder, at eleverne følges ad på det samme hold gennem hele forløbet. Det giver tryghed for den enkelte – og vi tror på, at det skaber bedre vilkår. Vores erfaring fortæller os, at den tætte relation og den gennemgående lærer gør det muligt for os at løfte eleverne fra det niveau, de befinder sig på og samtidigt arbejde med dem som hele mennesker.

Udgangspunktet er den enkelte elev
Eleverne bliver mødt på deres præmisser af undervisere, der er klar til opgaven. Risikoen for frafald er nemlig i høj grad til stede, hvis eleverne møder en tilgang, der ikke tager højde for deres udgangspunkter og behov. Omvendt kan en fleksibel og anerkendende pædagogik, der respekterer forskellige forudsætninger og baggrunde, medvirke til at understøtte EGU-eleven og skabe grundlag for faglig og personlig udvikling. Det er denne pædagogiske tanke, der ligger bag vores holdbaserede EGU-forløb.

Mest praktisk undervisning
Al undervisning tager udgangspunkt i den praktiske situation og er en vekselvirkning mellem teori og praksis – med stor overvægt på det praktiske.

Mulighed for at bo tæt på din uddannelse 
For elever, der har brug for det, kan der tilkøbes plads på Erhvervskollegiet, hvor boligsituation og fritid går op i en højere enhed.

Spørg os

EGU Koordinator Odense C

Palle Bülow Hansen
63126725 / 24628001
pah@sde.dk

Find os her