Fra 2018 er en lille del af skolens uddannelser blevet kvotebelagt.

Nogle af skolens uddannelser er kvotebelagt

Det betyder, at du som ansøger til grundforløb 2 (GF2) enten skal have en uddannelsesaftale med en læreplads eller en kvoteplads for, at du kan optages på uddannelsen.

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, der består af en skriftlig opgave og en samtale.

Du vil modtage vejledning til begge dele, når du har søgt optagelse på en kvotebelagt uddannelse, så du ved, hvad der forventes, at du fremsender skriftlig opgave, og hvad der skal drøftes videre ved samtalen.

På baggrund af en samlet vurdering af disse to, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne.
Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 2 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:
• Kan møde til tiden 
• Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
• Har søgt kvoteplads rettidigt
(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse)

HUSK: Har du allerede en uddannelsesaftale med en læreplads, så vil du altid være sikker på at blive optaget på en uddannelse.