Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel.

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og foretage et serviceeftersyn og/eller fejlfindingsforløb på et benzinmotorstyringssystem.Deltageren kan vurdere tændingsanlæggets opbygning og funktion herunder enkeltspole- og dobbeltspoletænding. Endvidere kan deltageren vurdere indsprøjtnings-anlæggets opbygning og funktion, herunder mono- og multiindsprøjtning, samt udmåling af brændstoftilførsel samt vurdere forbrændingskvaliteten f.eks. ud fra udstødningsgassernes sammensætning og/eller anvende diagnosetestere til udlæsning af fejlkoder.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Fag 40669 - Funktionskontrol af benzinmotorstyring
3 dage
384 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget
Optaget