Til dig med begrænsede danskkundskaber

Få styrket dine danskkundskaber og dine videre forudsætninger for uddannelse og job. Du lærer basale ord, begreber og faste vendinger, som relaterer sig til praktikforløb og job inden for industrien, transportbranchen, social- og sundhedsområdet samt bygge- og anlægsområdet.

Hvem er forløbet for? 
Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere herunder flygtninge, der ønsker afklaring inden for jobområderne, og som har et behov for at få styrket sine danskkundskaber.

Undervisningen 
Det primære fokus på dette forløb vil være tilegnelse og træning af dine mundtlige, kommunikative færdigheder. Du får styrket dit dansk, så du kan  varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår som en væsentlig forudsætning. Undervisningen strækker sig over 8 uger og differentieres, så den tilgodeser hver enkelt deltager ift. Niveau og ønsker for job og uddannelse. 

Vejledning og rådgivning
På forløbet får du inspiration og viden om mulighederne inden for erhvervsrettet uddannelse og job. Der gives mulighed for at stifte bekendtskab med de brancheområder, som du har din interesse for. Undervejs vil du også blive orienteret og vejledt i forhold til videre uddannelse, som kan kvalificere til optagelse på en erhvervsuddannelse. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske gennem jobcentret.

Spørg mig

VEU-områdeleder Odense C

Michael Clement
63126702 / 20683828
mcl@sde.dk

Find os her