Nyttige links

Som elev på SDE, har du mulighed for at søge legater tiltænkt et bestemt formål. I denne sektion finder du nyttige links, der kan hjælpe dig på vej i din legatsøgning.

 

Fundraising.how
Læs artiklerne: 
Legater til tekniske uddannelser, håndværkere og fagfolk
Legater til erhvervsskoleelever - Tips der hjælper dig i gang

Kickstart Mikrolegat

Fonden for Entreprenørskab uddeler i samarbejde med Tuborgfondet legater til elever på erhvervsuddannelser, som går med tanker om at starte virksomhed.

Legatet er øremærket elever på EUD og EUX. De kan søge op til 50.000 kr., og udover det indeholder legatet også et mentorforløb, så eleverne bliver taget i hånden gennem den tidlige opstartsfase.

Det er nemt at søge et legat, og alle er velkomne til at søge, uanset hvad deres idé er, og hvilken EUD/EUX-uddannelse de kommer fra.

Næste ansøgningsfrist: d. 30. september kl. 23:59.

Læs mere og ansøg her (mikrolegat.dk).

 

William Demant Fondens Studierejselegater

William Demant Fonden uddeler studierejselegater på kr. 12.000

 

Legatet er tiltænkt elever på erhvervsuddannelser (inkl. håndværkeruddannelser + EUX) – ikke gymnasiale uddannelser som HHX, HTX og STX.

 

Studieopholdet skal være en del af den pågældende uddannelse og foregå under studiets hovedforløb, i forbindelse med et praktikophold eller – for enkelte skolers vedkommende – efter endt uddannelse til en relevant faglig supplerende studierejse.

 

 

 Følgende krav skal opfyldes:

  • Der skal være tale om et decideret udlandsophold, dvs. både i og uden for Europa – studie eller praktik af 1-3 måneders varighed som udgangspunkt (ekskl. ferie)
  • Den studerende skal have et dansk CPR-nummer
  • Den studerende må ikke tidligere have modtaget et studierejselegat fra William Demant Fonden

 

Den studerende, som tildeles et legat skal skille sig ud på en positiv måde – ved et pænt standpunkt og udvisning af stort socialt engagement på skolen eller i samfundet generelt.

 

 

Din ansøgning skal indeholde:

  • Navn, CPR-nr, adresse, e-mail, tlf.
  • Uddannelse og skolens adresse
  • Dato for begyndt uddannelse og forventet afsluttet
  • Begrundelse for at kunne modtage studierejselegatet, med beskrivelse af din særlige positive indsats 
  • Mål for studierejsen, destination og varighed
  • Erklære tidligere ikke at have modtaget et studierejselegat fra William Demant Fonden
  • Dato og underskrift

 

Ansøgningerne sendes til Merete Høj: mers@sde.dk

Herefter sender Syddansk Erhvervsskole udvalgte ansøgninger videre til William Demant Fonden.

 

 

Der er ingen ansøgningsfrist og legatet kan søges løbende.

Læge, frk. Else Mogensens Fond

Legater uddeles til uddannelsesrelaterede rejser i studietiden og alene til rejser, der ikke er påbegyndt på uddelingstidspunktet. Ansøgere vil kun blive taget i betragtning hvis særligt kvalificerede forhold bliver oplyst.

Legatet tildeles ikke studerende, som er på de to første studieår. Dette undtages dog, hvis uddannelsen maksimalt varer 2 år. Hvis dette er tilfældet, kan legatet tildeles efter det første studieår.

Vi kan indstille maksimalt 2 studerende hvert år fra Syddansk Erhvervsskole og legatet vil blive uddelt i november/december måned 2024.
Ansøgere får en meddelelse senest d. 29. december 2024, hvis de tildeles et legat. Der gives ikke en meddelelse om afslag.

Ansøgningsperioden er fra d. 1/10 2024 til 12/11 2024.
Blanket til ansøgning vil blive uploadet her senere. 


Ansøgningen sendes pr. mail til Merete Høj – mers@sde.dk