Forberedende voksenundervisning (FVU)

Vil du gerne blive bedre til dansk, matematik, engelsk eller det digitale? Tilmeld dig Forberedende Voksenundervisning (FVU).

Vi gennemfører FVU-forløb hele året, og har løbende optag i FVU-dansk, FVU-Engelsk og FVU-matematik. Der er faste opstartsdatoer på FVU-Start og FVU-Digital, du kan se startdatoerne under dokumenter til højre her på siden.

FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. FVU-forløbet er for alle over 25 år, som gerne vil blive bedre til at læse, skrive, tale, regne, engelsk eller IT. 

Undervisningen tilrettelægges individuelt, så alle kan være med, uanset forudsætninger. 

Hvis du er under 25 år, gælder særlige regler. Kontakt derfor skolen.

Når du kontakter os angående et FVU-forløb, bliver du inviteret til en samtale med vores vejleder. Her taler vi om dine ønsker og behov for FVU-undervisning. Herefter vil du blive screenet og trinplacereret, så vi sikrer, at du får det rette forløb.

Det er gratis at deltage på alle hold, og FVU er ikke SU-berettiget.

Mødetid for al undervisning på FVU:
Mandag-torsdag 8.30-14.00
Fredag 8.30-12.00

Du kan se de enkelte fags mødedage under dokumenter. 

FVU-start

FVU-start - styrk dit mundtlige dansk
FVU-start er for dig, der ikke har dansk som modersmål, og som ønsker at blive bedre til at tale, læse, skrive og forstå dansk. På FVU-start arbejder vi blandt andet med: 

 • At udtrykke dig på dansk.
 • Forståelsen for det danske sprog, herunder ordsprog. 
 • Hvordan man taler med lægen, skolen og andre institutioner.

Vi tager udgangspunkt i det, du allerede kan. Du arbejder med at lære flere danske ord, så du kan udtrykke, hvad du tænker, og hvad du har brug for. På samme måde øver du at forstå, hvad andre siger til dig. 

Adgangskrav
For at kunne starte på FVU-start skal du kunne dansk svarende til minimum A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk. 

Når du består FVU-start
FVU-start afsluttes med en intern prøve, som afholdes med din underviser. Der kan efterfølgende være mulighed for at starte på FVU-dansk eller FVU-matematik efter en samtale med vores vejleder. 

FVU-dansk

FVU-dansk - Bliv bedre til at stave, læse, forstå og skrive
I FVU-dansk arbejder vi blandt andet med:

 • Læseteknik - bliv en bedre og mere sikker læser.
 • Læseforståelse - bliv bedre til at forstå, det du læser.
 • Skriftlig fremstilling - bliv bedre til at udtrykke dig på skrift.
 • Stavning - bliv bedre og mere sikker i at stave.

FVU trin på FVU-dansk

FVU-dansk er delt i 4 trin. På alle 4 trin arbejder du med hverdagsdansk. Hvert trin er tilrettelagt i forløb på mellem 40 og 80 lektioner alt efter, hvad du har behov for. Dit niveau afgøres af en samtale med vores vejleder.

Når du er færdig med et trin, har du mulighed for at gå til trinprøve. Prøverne er frivillige, og er ikke en forudsætning for at komme på næste trin. 

Trin 1:
På trin 1 arbejder du med at stave korte, lydrette ord. Du læser og skriver korte tekster og arbejder desuden med, hvad du læser og skriver i hverdagen.

Trin 2: 
På trin 2 arbejder du blandt andet med vokalforveksling, enkelt-og dobbelt konsonant og morfemer. Du læser og skriver længere tekster. Du arbejder også med korte instruktioner. 

Trin 3: 
På trin 3 får du viden om grammatik og forskellige typer af tekster. Du arbejder med, hvordan du kan anvende denne viden, når du læser, staver og skriver. 

Trin 4: 
På trin 4 arbejder du især med det skriftlige. Du bliver bedre til at skrive, så du kan skaffe dig viden i forbindelse med job, uddannelse eller din fritid.
Trin 4 er et kompetencegivende trin, hvilket betyder, at når du har bestået trin 4, så opfylder du adgangskravet til erhvervsuddannelserne i dansk

 

FVU-Matematik

FVU Matematik - Bliv bedre til at gennemskue hverdagens matematik
På FVU-matematik arbejder vi blandt andet med:

 • At forstå de tal og regnestykker du møder i hverdagen fx lønsedler
 • At blive bedre til at regne
 • De grundlæggende funktioner indenfor matematikken

Du arbejder med hverdagens matematik, hvor du bliver styrket i din tal- og størrelsesforståelse, alt sammen noget som kan hjælpe dig i hverdagen. FVU-matematik er opdelt i 2 trin med mulighed for trinprøve efter hvert trin. 

Trin 1:
Her lærer du blandt andet at bruge mål, vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give overslag over fx en samlet pris. I kommer også til at arbejde med halvering og fordobling, som ofte bruges i forbindelse med opskrifter. 

Trin 2: 

Her lærer du om mønstre og relationer, form og dimension samt data, fx at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer og læse og forstå angivelser af chance og risiko. 
FVU-matematik trin 2 er et kompetencegivende trin, hvilket betyder, at når du har bestået trin 2, så opfylder du adgangskravet til erhvervsuddannelserne i matematik.

 

FVU-Engelsk

FVU-Engelsk

FVU-engelsk er for dig, der har behov for at styrke dine engelskfærdigheder, så det giver mening, når du skal tale, skrive og forstå engelsk i hverdagen og på jobbet.

På FVU-engelsk arbejde vi blandt andet med:

 • At læse og forstå engelske tekster og materiale
 • At tale med kollegaer og personer, som du har kontakt med i din hverdag
 • At skrive på engelsk om emner, du kender

FVU-engelsk består af 4 trin. Inden du starter skal du til en samtale med vores vejleder, så vi kan tilbyde dig det trin, som passer til dig. Det kræver ikke nogen særlig viden om engelsk, eller et særligt niveau at starte på første trin.

 

FVU-Digital

FVU-Digital

FVU-engelsk er for dig, der har behov for at styrke dine digitale færdigheder og it-kompetencer, så det giver mening i forhold til hverdagen og på jobbet.

På FVU-Digital arbejder vi blandt andet med:

 • forstå hvordan it og digitale værktøjer kan forbedre din jobsøgning og dine jobsøgningsmuligheder.
 • bruge værktøjerne konkret på arbejdsopgaver, fx at bruge mails, navigere på internettet, behandle forskellige data og meget mere.
 • at forstå, hvad digital sikkerhed og persondata.

FVU-digital består af 4 trin. Inden du starter skal du til en samtale med vores vejleder, så vi kan tilbyde dig det trin, som passer til dig. Det kræver ikke nogen særlig viden om it, eller et særligt niveau at starte på første trin.

Tilmelding

Lærer Odense C

Mette Skyggelund
70109900 / 23671076
mesk@sde.dk

Lærer Odense C

Spørg mig

Vejleder Odense C

Mette Skyggelund
70109900 / 23671076
mesk@sde.dk

Find os her