Forberedende voksenundervisning (FVU)

Vil du gerne blive bedre til dansk og matematik? Tilmeld dig Forberedende Voksenundervisning (FVU).

Vi gennemfører FVU-forløb hele året, og har løbende optag i FVU-dansk, FVU-start og FVU-matematik.

FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. FVU-forløbet er for alle over 25 år, som gerne vil blive bedre til at læse, skrive, stave og regne. Undervisningen tilrettelægges individuelt, så alle kan være med, uanset forudsætninger. Hvis du er under 25 år, gælder der særlige regler. Kontakt derfor skolen.

Når du tilmelder dig et FVU-forløb, bliver du inviteret til en samtale. Her taler vi om dine ønsker og behov for FVU-undervisning. Herefter vil du blive screenet og trinplacereret, så vi sikrer, at du får det rette forløb.

Det er gratis at deltage, og FVU er ikke SU-berettiget.

Mødetiderne for FVU-Start:
Tirsdag – fredag 8.30 – 12.00

På FVU-trinnene er mødetiden:
Mandag-torsdag 8.30-14.00
Fredag 8.30-12.00

FVU-start

FVU-start - styrk dit mundtlige dansk
FVU-start er for dig, der ikke har dansk som modersmål, og som ønsker at blive bedre til at tale, læse, skrive og forstå dansk. På FVU-start arbejder vi blandt andet med: 

 • At udtrykke dig på dansk
 • Forståelsen for det danske sprog
 • Hvordan du kan hjælpe dine børn med lektierne
 • Hvordan man taler med lægen, skolen og andre institutioner.

Vi tager udgangspunkt i det, du allerede kan. Du arbejder med at lære flere danske ord, så du kan udtrykke, hvad du tænker, og hvad du har brug for. På samme måde øver du at forstå, hvad andre siger til dig. 

Adgangskrav
For at kunne starte på FVU-start skal du kunne dansk svarende til minimum A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk. 

Når du består FVU-start
FVU-start afsluttes med en intern prøve, som afholdes med din underviser. Der kan efterfølgende være mulighed for at starte på FVU-dansk eller FVU-matematik. 

FVU-dansk

FVU-dansk - Bliv bedre til at stave, læse, forstå og skrive
I FVU-dansk arbejder vi blandt andet med:

 • Læseteknik - bliv en bedre og mere sikker læser
 • Læseforståelse - bliv bedre til at forstå, det du læser
 • Skriftlig fremstilling - bliv bedre til at udtrykke dig på skrift
 • Stavning - bliv bedre og mere sikker i at stave.

FVU trin på FVU-dansk
FVU-dansk er delt i 4 trin. På alle 4 trin arbejder du med hverdagsdansk. Hvert trin er tilrettelagt i forløb på mellem 40 og 80 lektioner. Du har mulighed for at deltage på samme trin flere gange. Dit niveau afgøres af en test. Når du er færdig med et trin, har du mulighed for at gå til trinprøve. Prøverne er frivillige, og er ikke en forudsætning for at komme på næste trin. 

Trin 1:
På trin 1 arbejder du med at stave korte, nemme ord. Du læser og skriver korte tekster og arbejder desuden med, hvad du læser og skriver i hverdagen. 

Trin 2: 
På trin arbejder du med de lidt sværere ord. Du læser og skriver længere tekster. Du arbejder også med korte instruktioner. 

Trin 3: 
På trin 3 får du viden om grammatik og forskellige typer af tekster. Du arbejder med, hvordan du kan anvende denne viden, når du læser, staver og skriver. 

Trin 4: 
På trin 4 arbejder du især med det skriftlige. Du bliver bedre til at skrive, så du kan skaffe dig viden i forbindelse med job, uddannelse eller din fritid. Trin 4 er et kompetencegivende trin, hvilket betyder, at du med en bestået trin 4 har det som svarer til 02 i dansk fra folkeskolens afgangseksamen. 

FVU-Matematik

FVU Matematik - Bliv bedre til at gennemskue hverdagens matematik
På FVU-matematik arbejder vi blandt andet med:

 • At forstå de tal og regnestykker du møder i hverdagen fx lønsedler
 • At blive bedre til at regne
 • De grundlæggende funktioner indenfor matematikken
 • At kunne hjælpe dine børn med matematik.

FVU trin på FVU-matematik
Du arbejder med hverdagens matematik, hvor du bliver styrket i din tal- og størrelsesforståelse, alt sammen noget som kan hjælpe dig i hverdagen. FVU-matematik er opdelt i 2 trin med mulighed for trinprøve efter hvert trin. 

Trin 1:
Her lærer du blandt andet at bruge mål, vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give overslag over fx en samlet pris. I kommer også til at arbejde med halvering og fordobling, som ofte bruges i forbindelse med opskrifter. 

Trin 2: 
Her lærer du om mønstre og relationer, form og dimension samt data, fx at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer og læse og forstå angivelser af chance og risiko. FVU-matematik trin 2 er et kompetencegivende trin, hvilket betyder, at du med en bestået trin 2 prøve har det, der svarer til 02 i matematik fra folkeskolens afgangsprøve. 

Tilmelding

Lærer Odense C

Spørg mig

Vejleder Odense C

Mette Skyggelund
70109900 / 23671076
mesk@sde.dk

Find os her