Find en lærling, der matcher din virksomhed!

Vores dygtige virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig med at finde en egnet lærling. 

Konsulenten vil hjælpe dig med at finde den helt rette lærling, som passer ind i netop din virksomhed. Find en oversigt med konsulenter her

Lærepladsen.dk
Du kan også gå ind på lærepladsen.dk, som er Børne- og Undervisningsministeriets jobbank for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter lærlinge og vurdere disse ud fra deres profiler og CV. Du kan også annoncere efter lærlinge.

Uddannelsesaftaler
Før lærlingen starter i lære hos jer, skal der oprettes en uddannelsesaftale, som I begge skal underskrive inden uddannelsesstart.

Om EUX-elever

Hvad er en EUX?
EUX er en uddannelse, der kombinerer håndværk og fag på gymnasialt niveau. Dvs. eleven får en erhvervsuddannelse og en række fag på gymnasialt niveau på en og samme tid. I praksis betyder det, at det tager lidt længere tid at få svendebrevet. Til gengæld har eleven opnået nogle kompetencer, som kan bidrage med nye perspektiver og teoretisk viden på et ekstra højt niveau. Hvis en EUX-elev på et senere tidspunkt har lyst til at læse videre, så har de direkte adgang til en række videregående uddannelser.
Læs mere om den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX).

Tag en EUX-elev
Har du besluttet dig for at tage en EUX-elev, er ansættelsesproceduren helt den samme som ved ansættelse af en elev inden for de ordinære erhvervsuddannelser. Det vil sige, at lærepladsen skal godkendes til at tage elever. Du kan vælge mellem forskellige uddannelsesaftaler, og du får refusion ved skoleophold.

Her kan du se en oversigt over alle vores EUX-uddannelser.

Om voksenlærlinge

Hvis I ansætter en voksenlærling, får I en lærling med erfaring. Typisk er eleverne vant til at møde til tiden og tage ansvar. 

I kan få tilskud, hvis jeres lærling er over 25 år, og opfylder 1 af nedenstående krav:

  • Er ufaglært
  • Er faglært og har været ledig i 3 måneder
  • Er faglært og har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år).

Du kan som virksomhed få voksenlærlingetilskud fra jobcentret samt tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvis du ansætter en voksenlærling/-elev. Tilskuddene kan variere, ligesom enkelte fag har særlige overenskomstregler på området. Kontakt derfor a-kasse, fagforening eller jobcenter, hvis du er i tvivl om, hvilket voksenlærlingetilskud din virksomhed kan forvente at få. 

Læs mere om reglerne for tilskud (star.dk).
Hent guiden 'Sådan får I en voksenlærling' fra uvm.dk (PDF).

Om oplæring i udlandet

Har I netværk i Europa? Så har du mulighed for at give din lærling internationale erfaringer med støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvis du vælger at udstationere din lærling, er det stadig dig, som har det fulde ansvar for:

  • at lærlingen når uddannelsens mål
  • at sørge for, at lærlingen får fuld løn under udstationeringen.

Tilskud til oplæring i udlandet
Du kan få tilskud til at sende din lærling til udlandet. Hvis lærlingen udstationeres i et land i Europa, dækker AUB udgifterne til:

  • forskellen mellem den danske og den udenlandske lærlingeløn
  • alle rejseudgifter
  • alle flytteudgifter.

Er du elev? Læs mere om dine internationale muligheder. 

Vigtig info