Vision 2025: At uddanne danmarks dygtigste

For vores erhvervsuddannelser lyder de tilhørende bullets:

  • Vi realiserer det bedst mulige for skolens elever og kursister for at kvalificere dem til gode jobs og videreuddannelse inden for de brancher, vi har fokus på.
  • Vi tager medansvar for at tiltrække og levere talenter, der kan styrke danske virksomheder.
  • Gennem den bedste faglige viden og moderne teknologi skaber vi afsættet for fremtidens vindere.

For vores tekniske gymnasier lyder de tilhørende bullets:

  • Vi kvalificerer vores elever til videreuddannelse og gode jobs.
  • Vi tiltrækker og leverer talenter via et innovativt læringsmiljø med fokus på trivsel og teknologisk dannelse.
  • Vi skaber fremtidens vindere.

Strategisk fokus: Flere elever skal vælge os

Vi har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet. Som uddannelsesinstitution skal vi bidrage aktivt til den politiske målsætning om, at 30 % af eleverne fra grundskolerne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Tiltrækning af nye elever er derfor i langt højere grad end tidligere et strategisk fokusområde i skolens strategi. Tidligere har vores fokus bl.a. været på at implementere EUD-reformen, og det arbejde er vi på Syddansk Erhvervsskole kommet langt med. Som uddannelsesinstitution har vi nu behov for at fokusere på nye strategiske indsatser, som bringer os tættere på, at flere elever vælger os i fremtiden.

Skolens strategi har blandt flere elementer et tydeligt vækstspor med fokus på tiltrækning af flere elever, studerende og kursister. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale og matcher virksomhedernes efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere.

Fire strategiske fokusområder:

Strategihus