Syddansk Erhvervsskoles vision og strategi

Skolens vision 2025: AT UDDANNE DANMARKS DYGTIGSTE

  • Vi realiserer det bedst mulige for skolens elever og kursister for at kvalificere dem til gode jobs og videreuddannelse inden for de brancher, vi har fokus på.
  • Vi tager medansvar for at tiltrække og levere talenter, der kan styrke danske virksomheder.
  • Gennem den bedste faglige viden og moderne teknologi skaber vi afsættet for fremtidens vindere.

Vision for skolens tekniske gymnasier

Der er blevet lavet en version af visionen til skolens to tekniske gymnasier, da gymnasierne ikke har samme tilknytning til virksomheder og brancher som erhvervsuddannelserne, men i højere grad leverer elever til videre uddannelse.

Visionen er stadig ”At uddanne Danmarks dygtigste”, men for gymnasierne lyder de tre tilhørende bullets:

  • Vi kvalificerer vores elever til videreuddannelse og gode jobs.
  • Vi tiltrækker og leverer talenter via et innovativt læringsmiljø med fokus på trivsel og teknologisk dannelse.
  • Vi skaber fremtid​ens vindere.

Vores omverden er i konstant forandring, og dét stiller hele tiden nye krav til os som skole og vores strategiske fokus. I 2018-2020 retter vi bl.a. blikket mod en styrket overgang fra grundskolerne, talentspor, digitalisering, videndeling og den attraktive arbejdsplads.

Nyt strategisk fokus: Flere elever skal vælge os
Vi har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet. Som uddannelsesinstitution skal vi bidrage aktivt til den politiske målsætning om, at 30 % af eleverne fra grundskolerne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Tiltrækning af nye elever er derfor i langt højere grad end tidligere et strategisk fokusområde for strategien 2018-2020. Tidligere har vores fokus bl.a. været på at implementere EUD-reformen, og det arbejde er vi på Syddansk Erhvervsskole kommet langt med. Som uddannelsesinstitution har vi nu behov for at fokusere på nye strategiske indsatser, som bringer os tættere på, at flere elever vælger os i fremtiden.

Skolens strategi har blandt flere elementer et tydeligt vækstspor med fokus på tiltrækning af flere elever, studerende og kursister. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale og matcher virksomhedernes efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere.

Fire strategiske fokusområder
De fire strategiske fokusområder for 2018-2020:

  • Øget tiltrækning af elever 
  • Branche- og virksomhedssamarbejde
  • Stærke læringsfællesskaber - og attraktivt miljø
  • Den attraktive arbejdsplads

Klik ind på strategi-huset og se mere om de konkrete initiativer.

Hvad er skolens værdier