Virksomheden skal godkendes, før du kan ansætte en elev

Din virksomhed skal godkendes som læreplads for den pågældende erhvervsuddannelse, før du kan ansætte en elev.

Virksomhedskonsulenten inden for din branche vil være behjælpelig med udfyldelse og godkendelse. 

Bliv godkendt som læreplads:

  • Udfyld et oplysningsskema om virksomheden
    Skemaet fås ved enten at kontakte virksomhedskonsulenten inden for dit område eller downloade det fra den pågældende uddannelses faglige udvalgs hjemmeside. 

  • Send skemaet digitalt til det faglige udvalg
    Se en liste over de faglige udvalg nendenunder. Det faglige udvalg tager stilling til godkendelsen. I mange tilfælde kontakter de det lokale uddannelsesudvalg, som evt. aftaler et besøg i virksomheden.

Når virksomheden er godkendt, er det typisk for en tidsbegrænset periode på 5 eller 10 år, hvorefter virksomheden igen skal godkendes. Hvis du ønsker at udvide antallet af elever, skal virksomheden igen godkendes som læreplads.

Faglige udvalg

De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
De fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold. Desuden træffer de beslutning om uddannelsens varighed og struktur.

De faglige udvalg har ansvaret for, at de danske erhvervsuddannelser lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Desuden skal de sørge for, at de unge uddannelsessøgende får den bedst mulige information om uddannelsesmulighederne inden for de forskellige fagområder.

Byggeri, energi og konstruktion:
Byggemontagetekniker - bygud.dk
Bygningsmaler - mffu.dk
Ejendomsservicetekniker - sus-udd.dk
Maskinsnedker - snedkerudd.dk
Murer - bygud.dk
Snedker - snedkerudd.dk
Struktør - bygud.dk
Træfagenes byggeuddannelse - bygud.dk
VVS-energiuddannelse - evu.nu

Gastronomi, ernæring og service:
Bager og konditor - bkd.dk
Ernæringsassistent - sevu.dk
Goumetslagter - slagterfaget.dk
Serviceassistent - sus-udd.dk

It, netværk og design:
Data og kommunikation - industriensuddannelser.dk
Mediegrafiker - grafiske-uddannelser.dk

Mennesker, livsstil og sundhed:
Frisør - sus-udd.dk
Hospitalsteknisk assistent - sevu.dk
Kosmetiker - sus-udd.dk
Serviceassistent - sus-udd.dk
Tandklinikassistent - uddannelsesnaevnet.dk

Motor, transport og teknologi:
Chauffør - tur.dk
Lager - tur.dk
Personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker - industriensuddannelser.dk

Robot, teknologi og automatik:
Automatiktekniker - industriensuddannelser.dk
Elektriker - evu.nu
Industrioperatør - industriensuddannelser.dk
Industritekniker - industriensuddannelser.dk
Smedeuddannelserne - industriensuddannelser.dk
Teknisk designer - industriensuddannelser.dk