Virksomheden skal godkendes, før du kan ansætte en elev

Din virksomhed skal godkendes som læreplads for den pågældende erhvervsuddannelse, før du kan ansætte en elev.

Du skal: 

  1. Udfylde et oplysningsskema om virksomheden. Skemaet fås ved enten at kontakte konsulenten inden for dit område eller downloade det fra den pågældende uddannelses faglige udvalgs hjemmeside. Konsulenten hjælper dig gerne med at udfylde skemaet. 
  2. Sende skemaet til den pågældende uddannelses faglige udvalg, som tager stilling til godkendelsen. I mange tilfælde kontakter de det lokale uddannelsesudvalg, som så kan aftale et besøg i virksomheden.

Hvis alt er, som det skal være, sender det faglige udvalg dig en godkendelse af virksomheden som læreplads. 

Når virksomheden er godkendt, er det typisk for en tidsbegrænset periode på 5 eller 10 år, hvorefter virksomheden igen skal godkendes. Hvis du ønsker at udvide antallet af elever, skal virksomheden igen godkendes som læreplads.

Faglige udvalg

STÅR FOR ARBEJDET MELLEM UNDERVISNINGSMINISTERIET OG SKOLERNE

De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. De fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold. Desuden træffer de beslutning om uddannelsens varighed og struktur.

De faglige udvalg har ansvaret for, at de danske erhvervsuddannelser lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Desuden skal de sørge for, at de unge uddannelsessøgende får den bedst mulige information om uddannelsesmulighederne inden for de forskellige fagområder.

Byggeri, energi og konstruktion:
Byggemontagetekniker - bygud.dk
Bygningsmaler - mffu.dk
Ejendomsservicetekniker - sus-udd.dk
Maskinsnedker - snedkerudd.dk
Murer - bygud.dk
Snedker - snedkerudd.dk
Struktør - bygud.dk
Træfagenes byggeuddannelse - bygud.dk
VVS-energiuddannelse - evu.nu

Robot, teknologi og automatik:
Automatiktekniker - industriensuddannelser.dk
Elektriker - evu.nu
Industrioperatør - industriensuddannelser.dk
Industritekniker - industriensuddannelser.dk
Smedeuddannelserne - industriensuddannelser.dk
Teknisk designer - industriensuddannelser.dk

Mennesker, livsstil og sundhed:
Frisør - frisorfaget.dk
Hospitalsteknisk assistent - fuha-info.dk
Kosmetiker - frisorfaget.dk
Serviceassistent - sus-udd.dk
Tandklinikassistent - uddannelsesnaevnet.dk

Gastronomi, ernæring og service:
Bager og konditor - bkd.dk
Ernæringsassistent - ernaerings-assistent.dk
Goumetslagter - slagterfaget.dk
Serviceassistent - sus-udd.dk

It, netværk og design:
Data og kommunikation - industiensuddannelser.dk
Mediegrafiker - grafiske-uddannelser.dk

Motor, transport og teknologi:
Chauffør - tur.dk
Lager - tur.dk
Personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker - industriensuddannelser.dk