en mangfoldighed af miljøer
- i en fælles ramme

Syddansk Erhvervsskole danner ramme om flere miljøer, og skolen er opdelt i fire campuschef-områder.

Disse er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber omkring uddannelse og udvikling. Det enkelte campuschef-område er opdelt i afdelinger og centre, der udgør den primære arbejdsplads for skolens medarbejdere, elever, studerende og kursister. 

Foruden de forskellige afdelinger er Syddansk Erhvervsskole også involveret i et videncenter, projekter og andre enheder, der typisk arbejder målrettet med forskning og udvikling inden for specifikke områder eller løser særlige opgaver i eller uden for skolens organisation.

Skolens vedtægter

Arbejdsmiljø-organisation

Arbejdsmiljø-organisation

Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. august i lige årstal. 

Skolen har 7 arbejdsmiljøudvalg, og derunder flere grupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra grupperne danner arbejdsmiljøudvalgene, der idéudveksler og inspirerer til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Hovedudvalget, sammensat af repræsentanter fra udvalgene, gennemfører ledelsens evaluering af skolens arbejdsmiljø. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø, der kan ses i nedenstående link.

Se arbejdsmiljøpolitikken her

 

Arbejdsmiljøcertificering

Syddansk Erhvervsskole er arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 1191.

Hvad omfatter certificeringen på skolen?
Alle skolens medarbejderfunktioner på alle skolens adresser er omfattet af miljøcertificeringen. SDE blev første gang certificeret i 2014.

Vedligehold af certifikat
Bureau Veritas foretager hovedefterprøvning samt årlige opfølgningsaudits. Skolens  Certifikater gælder for tre år ad gangen, hvorefter skolen skal recertificeres.

Bureau Veritas er Arbejdstilsynets garant for, at skolen lever op til de stillede krav - såvel lovgivningskrav som skolens egne interne krav.

Forbedret systematik i arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøsystemet vil blive en støtte og hjælp til det systematiske arbejdsmiljøarbejde i hverdagen og sikre opfølgning og løbende forbedring af arbejdsmiljøet og på den måde skabe værdi i organisationen.

Certificeringen betyder, at skolens arbejdsmiljøgrupper arbejder mere proaktivt med sikkerhed og sundhed, idet der skal risikovurderes på relevante arbejdsprocesser, - problematikker og hændelser, der kan medføre en farlig, nedslidende eller sygdomsfremkaldende situation.

Skolen har lavet en 2-årsrytme for arbejdsmiljø, som angiver større arbejdsmiljøopgaver, der kræver arbejdsmiljøorganisationens fokus. Når en periode er omme, vil arbejdsmiljøorganisationen have sikret sig, at de lovgivningsmæssige krav er efterlevet og kontrolleret.

Send sikkerpost til Syddansk Erhvervsskole

Hvis du har behov for at sende beskeder eller dokumenter til Syddansk Erhvervsskole eller en bestemt medarbejder via sikkerpost, så skal det gøres via din egen e-boks. Herunder finder du vejledninger til afsendelse af sikker post for både virksomheder og privatpersoner. 

Vejledning til sikkerpost for virksomheder

Vejledning til sikkerpost for privatpersoner.