Studie- og vejledningscenteret vejleder både unge og voksne til det rette valg af uddannelse.

Vi har særligt fokus på voksenerhvervsuddannelse (EUV) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt realkompetencevurdering (RKV).

Få en snak med os om

 

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)
  • Realkomptencevurdering (RKV) i forhold til voksenerhvervsuddannelse (EUV)
  • Individuel kompetencevurdering (IKV)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindetest samt udlevering og instruktion i brug af it-rygsæk for EUD/EUV-elever
  • Vejledning af borgere visiteret af jobcentre og a-kasser / Efteruddannelsesvejledning for alle målgrupper
  • Studieforberedende forløb til EUD – tilmelding til Erhvervsklassen
  • Tilmelding og gennemførelse af optagelsesprøver til vores erhvervsuddannelser
  • Mentorordning
  • Vejledningsamtaler.

Kontakt vejledningen og få en snak om dine muligheder, eller ring og book et personligt møde. 

Spørg os

Uddannelseskonsulent Odense C

Claus Sønderup
30588880
cls@sde.dk

Find os her