Tag en snak med os om specialpædagogisk støtte (SPS)

Støtten er for dig, som fx er ordblind eller talblind, har en psykisk diagnose eller et fysisk handicap - og som har behov for ekstra støtte til at følge din undervisning og gennemføre din uddannelse.

Vi tilbyder specialpædagogisk støtte i form af forskellige hjælpemidler, studiestøttetimer og forlænget eksamenstid.

Hvad er specialpædagogisk støtte (SPS)?
Specialpædagogisk støtte også kaldet SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder kan tage og gennemføre din uddannelse, på lige vilkår med dine klassekammerater. Med SPS får du den rette hjælp og støtte under din uddannelse.

Hvem kan få specialpædagogisk støtte (SPS)?
Du kan få tildelt støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose eller tilsvarende svære vanskeligheder. De typiske årsager til at søge om SPS er:

  • Ordblindhed
  • Talblindhed
  • Psykiske diagnoser, fx AD(H)D, angst, depression, autisme, stress, borderline mv.
  • Fysiske handicap fx bevægelses-, høre- eller synshandicap
  • Kronisk eller alvorlig sygdom eller mén derefter.

Er du i tvivl om hvorvidt, at du kan modtage SPS, så kontakt vores SPS-vejledere.

I tvivl om du er ordblind eller talblind?
Kontakt os og vi kan sørge for, at du får afklaring, bliver udredet og testet.

Hvilken støtte kan du få?

Hvilken støtte kan du få?
Ordblinde elever kan både få hjælp og støtte ifm. IT-hjælpemidler samt studiestøttetimer, mens andre diagnoser eller funktionsnedsætter giver adgang til studiestøttetimer.

IT-hjælpemidlerne hjælper med læse- og skrivevanskeligheder, mens studiestøttetimerne tager udgangspunkt i de udfordringer, som eleven har og oplever i hverdagen. Støtten består af faglig sparring og vejledning til eleven, som fx kan få hjælp og redskaber til at tackle hverdagens udfordringer - både i og udenfor undervisningen.

Sådan kommer du i gang med støtten

Sådan kommer du i gang med støtten
Tag kontakt til SPS-vejlederen på din uddannelse. Sammen gennemgår i din situation og dokumentation. Tag kontakt i god tid, da der kan være lang behandlingstid på ansøgningen. Det er SPS-vejlederen som står for at søge støtten til dig. Sammen finder I frem til, hvilken støtte netop du har behov for, og hvordan støtten kan tilpasses til dig og din uddannelse.

Spørg os - Odense

Vejleder & ordblindetester Odense M

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

SPS-vejleder Odense C

Caroline Appel Laasholdt
23849643
capl@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

SPS-vejleder Odense C

Louise Ekmann Gommesen
70109900 / 20332551
lgom@sde.dk

Studentermedhjælper Odense C

Benjamin Klit Selch Nørtoft
70109900 / 20498071
bksn@sde.dk

Spørg os - Vejle

Studievejleder/lærer Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856
lsn@sde.dk

Studievejleder/overlærer Vejle

Jette Dahl Nørgaard
76426275 / 21800546
jda@sde.dk

Læsevejleder Vejle

Christina Gouveia
70109900 / 30681689
cgou@sde.dk