Begge parter skal underskrive aftalen

Når I som virksomhed indgår en aftale om læreplads med en elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen gælder under hele elevens uddannelse. Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden eleven møder i lære.

Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til skolen, som registrerer den og sender en kopi til eleven og virksomheden.

Former for uddannelsesaftaler

Det er muligt at vælge mellem flere forskellige typer af uddannelsesaftale, så I finder den der passer bedst til jeres virksomhed. I kan læse mere om hver enkelt nedenfor eller kontakte en virksomhedskonsulent, hvor I kan få råd og vejledning til den uddannelsesaftale, der egner sig bedst til jeres virksomhed.

Den almindelige uddannelsesaftale

Aftalen retter sig mod virksomheder, der er godkendt som lærested, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb.

Den almindelige kombinationsaftale

Her deler I ansvaret med en anden virksomhed eller flere virksomheder om at uddanne eleven i et uddannelsesforløb. Aftalen retter sig mod to eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som lærested, og som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. Der skal være en plan for fordelingen af eleven i virksomhederne, når aftalen indgås.

Ny mesterlære

Her skal I uddanne en lærling på samme måde som i den almindelige aftale, men hvor lærlingens grundforløb på skolen erstattes helt eller delvist af at være i lære i jeres virksomhed. Aftalen passer godt til virksomheder, der ønsker at prøve kræfter med et større oplæringsansvar i lærlingens første uddannelsesår.

Syddansk Erhvervsskole vejleder lærling og virksomhed om uddannelsesforløbet og medvirker ved udarbejdelse af uddannelsesplanen.

Den korte uddannelsesaftale

For virksomheden, der er fuldt godkendt som lærested, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. Aftalen er også rettet mod den stærkt specialiserede virksomhed, som kun kan varetage en del af uddannelsesforløbet. En kort aftale skal indeholde både et praktikophold i virksomheden og et skoleophold for eleven.