Begge parter skal underskrive aftalen

Før eleven starter i lære, skal der oprettes en uddannelsesaftale, som både eleven og virksomheden skal underskrive. 

Uddannelsesaftalen gælder under elevens uddannelse, herunder alle følgende lære- og skoleperioder samt svendeprøven. Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden eleven møder i lære.

Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til skolen, som registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg.

Former for uddannelsesaftaler

 • Den almindelige uddannelsesaftale
  Aftalen retter sig mod virksomheder, der er godkendt som lærested, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb.

 • Den almindelige kombinationsaftale
  Aftalen retter sig mod to eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som lærested, og som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. Der skal være en plan for fordelingen af eleven i virksomhederne, når aftalen indgås.

 • Ny mesterlære
  Aftalen passer godt til virksomheder, der ønsker at prøve kræfter med et større oplæringsansvar i elevens første uddannelsesår.

 • Den korte uddannelsesaftale
  For virksomheden, der er fuldt godkendt som lærested, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. Aftalen er også rettet mod den stærkt specialiserede virksomhed, som kun kan varetage en del af uddannelsesforløbet. En kort aftale skal indeholde både et praktikophold i virksomheden og et skoleophold for eleven.