Vil du opleve verden?

Kom i praktik i udlandet på din uddannelse

  • Du bliver mere selvstændig 
  • Det sætter skub i din faglige udvikling
  • Det ser godt ud i en jobansøgning
  • Din kommende arbejdsgiver vil bemærke dit initiativ
  • Du vil skille dig ud i mængden af jobansøgere
  • Du bliver bedre til sprog
  • Du lærer om kulturforskelle
  • Du bliver bedre rustet til at tackle et kulturmøde
  • Du lærer at begå dig i et fremmed land
  • Du får nye venner.

Hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse med obligatorisk praktik, skal du i løbet af din uddannelse indgå én eller flere praktikaftaler med en virksomhed. Det kan enten være en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du kan tage i praktik i udlandet enten direkte fra skolen, eller du kan blive udstationeret gennem en dansk praktikvirksomhed.

Tidsramme

Tidsramme
Det tager tid at arrangere et praktikophold i udlandet. Og det tager tid for os at søge om økonomisk støtte til dig. Derfor skal du kontakte skolens PIU (praktik i ulandet) koordinator: Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk - i god tid inden du skal af sted.

Praktik direkte fra skolen

Praktik direkte fra skolen
Hvis du tager i praktik direkte fra skolen, skal du sørge for at få praktikken godkendt af Syddansk Erhvervsskole. I praksis betyder det, at du skal henvende dig til skolens PIU (praktik i udlandet) koordinator: Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk. Når praktikken er godkendt, skal der oprettes en praktikaftale.

Praktik gennem din læreplads

Praktik gennem din læreplads
Hvis du tager i praktik gennem din danske læreplads, skal der indgås en aftale mellem dit danske lærested og den udenlandske virksomhed. Det kan du tale med din læreplads om.

Økonomi

Økonomi
I forbindelse med praktik i udlandet er der mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB). Hvis du vil vide mere om disse støtteordninger, kan du kontakte skolens PIU koordinator: Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk.

Du kan opnå støtte gennem AUB uanset hvilket land i verden, du tager til.