Få en fed oplevelse med oplæring i udlandet i løbet af din uddannelse

  • Du bliver mere selvstændig 
  • Det sætter skub i din faglige udvikling
  • Det ser godt ud i en jobansøgning
  • Din kommende arbejdsgiver vil bemærke dit initiativ
  • Du vil skille dig ud i mængden af jobansøgere
  • Du bliver bedre til sprog
  • Du lærer om kulturforskelle
  • Du bliver bedre rustet til at tackle et kulturmøde
  • Du lærer at begå dig i et fremmed land
  • Du får nye venner.

Hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse med obligatorisk oplæring, skal du i løbet af din uddannelse indgå én eller flere lærepladsaftaler med en virksomhed. Det kan enten være en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du kan tage din oplæring i udlandet enten direkte fra skolen, eller du kan blive udstationeret gennem et dansk lærested.

Tidsramme

Tidsramme
Det tager tid at arrangere et oplæringsophold i udlandet. Og det tager tid for os at søge om økonomisk støtte til dig. Derfor skal du kontakte skolens OPU-koordinator (tidligere PIU) (oplæring i udlandet): Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk - i god tid inden du skal afsted.

Oplæring direkte fra skolen

Oplæring direkte fra skolen
Hvis du tager oplæring direkte fra skolen, skal du sørge for at få din oplæring godkendt af Syddansk Erhvervsskole. I praksis betyder det, at du skal henvende dig til skolens OPU-koordinator (oplæring i udlandet - tidligere PIU) koordinator: Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk. Når oplæringen er godkendt, skal der oprettes en lærepladsaftale.

Oplæring gennem din læreplads

Oplæring gennem din læreplads
Hvis du tager oplæring i udlandet gennem din danske læreplads, skal der indgås en aftale mellem dit danske lærested og den udenlandske virksomhed. Det kan du tale med din læreplads om.

Økonomi

Økonomi
I forbindelse med oplæring i udlandet er der mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB). Hvis du vil vide mere om disse støtteordninger, kan du kontakte skolens OPU-koordinator (tidligere PIU): Sanne Christensen på 6172 0273 eller sach@sde.dk.

Du kan opnå støtte gennem AUB uanset hvilket land i verden, du tager til.