Vil du opleve verden?

Kom i praktik i udlandet på din uddannelse

  • Du bliver mere selvstændig 
  • Det sætter skub i din faglige udvikling
  • Det ser godt ud i en jobansøgning
  • Din kommende arbejdsgiver vil bemærke dit initiativ
  • Du vil skille dig ud i mængden af jobansøgere
  • Du bliver bedre til sprog
  • Du lærer om kulturforskelle
  • Du bliver bedre rustet til at tackle et kulturmøde
  • Du lærer at begå dig i et fremmed land
  • Du får nye venner

Hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse med obligatorisk praktik, skal du i løbet af din uddannelse indgå én eller flere praktikaftaler med en virksomhed. Det kan enten være en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du kan tage i praktik i udlandet enten direkte fra skolen, eller du kan blive udstationeret gennem en dansk praktikvirksomhed.

Tidsramme
Det tager tid at arrangere et praktikophold i udlandet. Og det tager tid for os at søge om økonomisk støtte til dig. Derfor skal du kontakte Praktikcentret - eller få din kontaktlærer til det - i god tid inden du skal af sted.

Praktik direkte fra skolen
Hvis du tager i praktik direkte fra skolen, skal du sørge for at få praktikken godkendt af Syddansk Erhvervsskole. I praksis betyder det, at du skal henvende dig til skolens mobilitetskoordinator. Når praktikken er godkendt, skal der oprettes en praktikaftale.

Praktik gennem din virksomhed
Hvis du tager i praktik gennem din danske praktikvirksomhed, skal der indgås en aftale mellem dit danske lærested og den udenlandske virksomhed. Det kan du tale med din virksomhed om.

Økonomi
I forbindelse med praktik i udlandet er der mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB). Hvis du vil vide mere om disse støtteordninger, kan du kontakte Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole.

AUB
Du kan opnå støtte gennem AUB uanset hvilket land i verden, du tager til.

Sanne Christensen, tlf. 63126714, sach@sde.dk, kan hjælpe med papirarbejdet i forbindelse med en praktikaftale i udlandet.