Vi udvikler skolen

Kvalitet i uddannelserne
Syddansk Erhvervsskoles strategi frem mod 2025 understøtter skolens vision om at uddanne Danmarks dygtigste på både erhvervsuddannelserne og de tekniske gymnasier - og at udvikle skolen til fremtidens behov.

Syddansk Erhvervsskole arbejder systematisk med udvikling af kvalitet og opfølgning for at sikre høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen.

Skolen arbejder med nøgletal og evalueringer. Gennem indsatser og strategier er der fokus på at opnå de fastsatte målsætninger hvert år.

Krav til skolens kvalitet 
I samarbejde med brugerne udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen.

Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Lov om gennemsigtighed og åbenhed, samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for EUDHTXAMU og Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemføre undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.