Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske grundlag

Dette materiale skal forstås som de overordnede rammer for Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske aktivitet. Det betyder, at den videre implementering skal foregå i afdelinger/teams og skal tage fornødent hensyn til de særlige omstændigheder, der gælder for den enkelte enhed.

DE OVERORDNEDE RAMMER
De grundlæggende værdier

Syddansk Erhvervsskole ønsker at være kendt for at have:

 1. Høj faglighed og udfordrende undervisning, der skal sikre, at alle lærer så meget, som de kan.
 2. Udviklende og innovativt læringsmiljø, som sikrer løbende udvikling af metoder og midler samt elevernes fokus på at skabe nyt og på at arbejde innovativt.
 3. Eleven i fokus i alle aktiviteter og hermed i centrum for læring.
 4. Social ansvarlighed, der skal sikre, at der etableres støtte, så snart det er påkrævet, og at der løbende satses på det gode og energiskabende samarbejde.
 5. Højt engagement.

Det betyder følgende krav og forventninger til medarbejderne:

 • Vi samarbejder i team
 • Vi udvikler
 • Vi sætter eleven i fokus
 • Vi udviser social ansvarlighed
 • Vi arbejder i team

ET ATTRAKTIVT SKOLEMILJØ
Syddansk Erhvervsskole ønsker at være kendt for et skolemiljø, der bedst muligt afspejler den virkelighed, eleverne skal ud i, og som både er læringsfremmende og attraktivt.

Det betyder, at de fysiske rammer skal indrettes med henblik på at sikre: 

 • Læring
 • Attraktivt ungdomsmiljø

DE VALGTE INDSATSER:

I forlængelse af de ovenfor nævnte rammer arbejdes der med følgende indsatser:

 • Styrket differentiering
 • Øget anvendelse af it og medier i uddannelserne
 • Trivsel som en afgørende faktor for elevernes læring
 • Systematisk fokus på forbedring af sammenhængen mellem aktiviteter i skolen og aktiviteter i virksomheden.