Gode tilskudsmuligheder

Vidste du, at der er rigtig gode tilskudsmuligheder, når du deltager i et AMU-kursus?

Vi har her samlet alle de tilskudsmuligheder, du har, hvis du deltager i et arbejdsmarkedskursus (AMU-kursus) på Syddansk Erhvervsskole.

Alle tilskud skal søges digitalt på voksenuddannelse.dk. Vores dygtige kursussekretærer sidder klar ved telefonerne for at bevare dine spørgsmål om AMU-kurser, tilskudsmuligheder og ansøgning.

Vil du vide mere?
Læs mere om reglerne for tilskud (uvm.dk) ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 

VEU-godtgørelse

Hvad er VEU-godtgørelse? 
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse også kendt som VEU-godtgørelse er en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når man deltager i et arbejdsmarkedskursus (AMU-kursus).  

Godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen. I 2024 er satsen på 4.700 kr. pr. uge. 

Hvem kan få VEU-godtgørelse? 
Du skal enten være beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende for at modtage VEU-godtgørelse. 

Derudover skal du enten have en uddannelse svarende til niveauet på en erhvervsuddannelse eller lavere. Hvis du har en videregående uddannelse, må du ikke have været beskæftiget indenfor dit uddannelsesområde indenfor de seneste 5 år. 

Hvordan søger man om VEU-godtgørelse?
Du kan ansøge om VEU-godtgørelse, når du tilmelder dig et kursus på voksenuddannelse.dk. 

Befordringstilskud

Du kan få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i et AMU-kursus. Tilskudet gives, hvis man samtidig er berettiget til VEU-godtgørelse. 

Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 12 km (24 km. tur/retur). I 2024 er satsen 1,12 kr. pr. kilometer.

Tilskudet til befordring skal søges gennem voksenuddannelse.dk.

Tilskud til kost og logi

Du kan få tilskud til kost og logi, hvis du samtdig er berettiget til VEU-godtgørelse og bor mere end 60 km. (120 km. tur/retur) fra uddannelsesstedet. Hvis dette er tilfældet har du mulighed for indkvartering inkl. morgenmad. 

Øvrig forplejning kan tilkøbes i uddannelsesstedets kantine. 

Kompetencefonde

Hvis du arbejder under en overenskomst, som indbetaler til en kompetenceudviklingsfond, har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse med tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. Det kræver dog, at du opfylder overenskomstens anciennitetsbestemmelser inden for dit område. Deltagelse i efteruddannelse skal aftales med din virksomhed, og det er også virksomheden, som både søger om og modtager tilskuddet fra fonden. 

Spørg os

Kursussekretær Odense C

Maria Blum Ragner
63126404
mabr@sde.dk