Gode tilskudsmuligheder

Vidste du, at der er rigtig gode tilskudsmuligheder, når du deltager i et AMU-kursus? Og da kursusprisen ligger fra 126 kr til 188 kr. dag (2020 takst), er det et rigtigt godt tilbud til dig.

Vi har her samlet alle de tilskudsmuligheder, du har, hvis du deltager i et AMU-kursus på Syddansk Erhvervsskole. Alle tilskud skal søges digitalt på efteruddannelse.dk.

Hvem er i VEU -målgruppen?
Som udgangspunkt er du i VEU-målgruppen, hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse. 

VEU-godtgørelse
VEU-godtgørelse er en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når du deltager i et AMU-kursus. Du skal derfor enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende for at få VEU-godtgørelse. Hvis du får løn under kurset, modtager din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Godtgørelsen udgør 100 % af dagpengesatsen, og satsen er i 2020 4.405 kr. pr. uge. Ydelsen nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning.

Befordringstilskud
Du kan få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i et AMU-kursus, hvis du er i VEU-målgruppen. Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km (12 km ud og 12 km hjem). I 2020 er satsen 0,98 kr. pr. kilometer.

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud
VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal søges digitalt på efteruddannelse.dk. Når du tilmelder dig en uddannelse på efteruddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge begge dele. 

Kost og logi
Hvis du er berettiget til VEU-godtgørelse og bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet, er der mulighed for indkvartering, inkl. morgenmad. Begge dele er med i deltagerprisen. Øvrig forplejning kan tilkøbes i uddannelsesstedets kantine.

Kompetencefondene
Hvis du arbejder under en overenskomst, som indbetaler til en kompetenceudviklingsfond, har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse med tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. Det kræver dog, at du opfylder overenskomstens anciennitetsbestemmelser inden for dit område. Deltagelse i efteruddannelse skal aftales med din virksomhed, og det er også virksomheden, som både søger om og modtager tilskuddet fra fonden. Derfor skal du altid begynde med at kontakte din virksomhed.

Læs mere om kompetencefondene.

Vil du vide mere?
Læs mere på veug.dk eller kontakt
Syddansk Erhvervsskole på tlf. 7010 9900.