Klik på det, du vil vide mere om.

Du finder praktisk info, som er vigtige og nyttige for dig som elev på skolen.

Det er fx første skoledag, PC, SU, parkering, forsikring, fravær, eksamen, transport, støtteordninger og ordensregler m.m.

Brugernavn og Min skole-app: Hold dig orienteret

Digital post

Vi er en digital skole. Det vil sige, at du vil modtage breve og beskeder via LUDUS, sms, mail og den digitale postkasse Digital Post.

Elevapp (studiekort)

Syddansk Erhvervsskole har en elev-app, så du som elev på skolen blandt andet kan se dit skema og dit studiekort. Du finder app'en ved at søge i enten Google Play eller App Store på ”Min skole app”. Du skal logge ind med dit brugernavn@edu.sde.dk (Se guide til brugernavn)
 
Dit første login 
Se guide til, hvordan du logger dig på skolens systemer og platforme første gang og får tildelt brugernavn. 

SU - sådan søger du

Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu. Du søger SU direkte på su.dk, og du kan tidligst søge 1 måned før den dato, du er berettiget til at få SU fra. Læs mere og søg SU på su.dk.

Jeg har spørgsmål til min SU - kan skolen hjælpe?
Vi kan hjælpe dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed. Tjek også su.dk.

Ring til SU-administrationen på tlf. 7642 6205 / 7642 6233 eller skriv til os på lb@sde.dk eller cgs@sde.dk.

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30, fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.00.

Skolestart, fravær og ferie

Første skoledag

 • Januar 2023: 17. januar (grundforløb 2)
 • August 2023: 7. august (grundforløb 1 og grundforløb 2)

Som ny elev har du fået brev i din i e-Boks med hjælp til, hvordan du kommer godt i gang.  

Fraværsmeldinger

Ved fravær skal du give skolen besked inden kl. 9.00. Det gør du ved at sende din fraværsmelding via skolens studie-og administrative system LUDUS. Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe besked på tlf. 7010 9900 eller til det lokalnummer, du har fået oplyst af skolen.

Ferie og undervisningsfri (Grundforløbene)

Specifikke datoer fås på egen uddannelse.

Vinterferie (uge 7) 

Påske + de 3 dage op til påske 

St. Bededag

Kr. Himmelfart + dagen efter

Pinse 

Grundlovsdag 

Sidste skoledag: Ultimo juni. Den specifikke dato fås på egen uddannelse.

Efterårsferie (uge 42) 

Juleferie: Mellem jul og nytår

Brug og lån af PC'er

Medbring PC til brug i undervisningen

Vi vil bede dig medbringe din egen bærbar PC til brug i undervisningen. Hvis du ikke har en bærbar, vil det være muligt at låne en PC pr. uge.

Vejle: Du kan låne en PC til brug på skolen af din faglærer. Herudover har vi et computerrum, hvor du også kan sidde og arbejde med en PC.

Odense: Det er boghandlen på Risingsvej og SKP på Billedskærervej der står for udlån af PC'er. 

Grindsted: Du kan låne en PC til brug på skolen af din faglærer. Herudover er der mulighed for at sidde på skolen og arbejde med en PC. 

Anbefalinger til PC

Når du starter på en ungdomsuddannelse skal du sørge for, at din PC ikke er for gammel. Er din PC mere end 2 år gammel, bør du overveje at anskaffe en ny.

Et godt bud på en PC er 

 • Windows version 10 eller 11
 • 16 gb RAM
 • SSD disk på mere end 100 gb
 • I5 processor eller højere.

Skal du i din uddannelse bruge grafiktunge programmer, bør du kontakte vores IT support på support@sde.dk for yderligere informationer og anbefalinger. 

Glemt kodeord

Har du glemt dit password?
Du kan altid få et nyt ved at sende en SMS til nummeret: 5182 7680. Teksten i SMS skal lyde:

"Kodeord"

For at kunne modtage en SMS fra skolen, kræver det blot, at du har oplyst dit mobilnummer i skolens system LUDUS.

Er du ny i LUDUS? Få hjælp i vejledningen (video).

Krav til Passwords

 • Skal mindst være 12 tegn
 • Må ikke indeholde personlige oplysninger, som navn, cpr, brugernavn osv.
 • Må ikke indeholde 3 eller flere gentagne identiske tegn
 • Må ikke være nemme password som fx 123456789123 ……
 • Må ikke være et password du har brugt tidligere.

Parkering på skolen

Parkering i Odense

Risingsvej 60:
Der er parkeringskontrol, og her skal du parkere i de opmærkede, hvide båse i henhold til skiltningen. Parkerer du uden for en opmærket bås, risikerer du en bøde på kr. 750.

Munkebjergvej 130 og Petersmindevej 1A og 1F
Her må du parkere, hvor der er plads, men selvfølgelig ikke på brandveje etc. Som elev må man ikke parkere på gæsteparkering og personaleparkering. Der er ingen parkeringskontrol. 

Parkering Grindsted

Der er parkeringspladser ved skolen. Der er ingen parkeringskontrol, men de almindelige parkeringsregler gælder.

Parkering i Vejle

Som elev i Vejle skal du registrere din bil, motorcykel o.lign, inden du parkerer på skolens parkeringsarealer, så du undgår en parkeringsafgift af Park Zone. Vær opmærksom på skiltningen på adressen. 

Desuden skal du være opmærksom på, at der er et begrænset antal p-pladser på adresserne. Vi vil anbefale dig, at du benytter parkeringspladsen på Boulevarden 21-23, som ligger 500-700 meter væk fra skolen.

Sådan registerer du dit køretøj i Vejle
Du kan læse om registreringen i denne vejledning (billede). Du skal anvende dit UNI-login som brugernavn, det finder du i dit indkaldelsesbrev. Du registrerer dit køretøj elektronisk via selvbetjening.sde.dk.

Gæsteparkering og personaleparkering:
Som elev må man ikke parkere på gæsteparkering og personaleparkering på skolens adresser.

Korrekt parkering og registrering er dit eget ansvar. Tjek skiltingen på adressen for at være sikker.

Eksamen

Her kan du læse eksamensreglementet (PDF), der gælder for elever på Syddansk Erhvervsskole.

Her er klagevejledning (PDF) for elever, der ønsker at klage over deres standpunktskarakterer på Syddansk Erhvervsskole.

Studie- og ordensreglement

GENERELLE ORDENSREGLER

Som elev ved Syddansk Erhvervsskole skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsløst som muligt.

Samfundets almindelige love og regler gælder naturligvis på skolen i lighed med andre steder i samfundet. Dette betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, besiddelse af våben, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen, og derfor ikke accepteres.

Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende i gennemførelsen af undervisningen, trygheden og arbejdet på skolen kan resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

Du skal desuden være opmærksom på følgende: 
Du har mødepligt. 

Ved fravær skal du give skolen besked.

Din mobiltelefon, tablet eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden - medmindre det indgår som en del af undervisningen.

Du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.

Værnemidler 
På Syddansk Erhvervsskole er der påbud om sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler i flere værksteder. Til kemikalier og produkter er der arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal overholdes ved brug samt hvor personlige værnemidler og førstehjælpskuffert og lign. findes.  Lærernes anvisninger skal altid følges.

Du skal deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse.

Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.

Regler for anvendelse af it-udstyr
På alle Syddansk Erhvervsskoles uddannelser anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen.  Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på Syddansk Erhvervsskole anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.  Skolen har udarbejdet en it-anvendelsespolitik.

Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er, kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

På visse uddannelser gøres der opmærksom på særlige retningslinier for anvendelsen af it-udstyret.

Kantine-reglement
Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Syddansk Erhvervsskole. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med uden for kantineområdet. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så kantinen altid fremstår pæn og ordentlig for nye gæster.

Rengøring
På Syddansk Erhvervsskole lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrige regler
Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os.

Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever og kursister både i og uden for skolens område. Vi tolererer ikke mobning!

Det forudsætter, at du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. 
Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt.

Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Det er et krav, at du opfører dig ærligt, korrekt og respektfuldt over for dine kammerater og alle skolens ansatte, at du udtrykker dig i et høfligt og anstændigt sprog og bruger et sprog, som alle tilstedeværende forstår, og at du ikke poster meddelelser og lyd- og billedoptagelser på de sociale medier, der kan virke krænkende eller stødende.

Det er ikke tilladt at dele billeder og videoer af en anden uden tilladelse. Dette gælder for både elever og ansatte. 

Alkohol og narkotika
Besiddelse og/eller salg af narkotika (fx kokain, speed, hash mm.), dopingmidler eller lignende stoffer er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse indtil sagen er afdækket. Patruljering med narkohunde kan forekomme.

Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område, med mindre andet er aftalt med ledelsen. Ledelsen kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester og fredagscaféer, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Her tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar.

Syddansk Erhvervsskole er en tobaks- og snusfri skole og arbejdsplads

Der er jf. gældende lovgivning tobaks- og snusfri skoletid/arbejdstid fra kl. 7.00-17.00.

 • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.

 • På Erhvervskollegiet gælder samme regler som på resten af skolen i perioden kl. 7.00-17.00. I perioden mellem 17.00 og 7.00 må der ryges uden for skolens matrikel.

 • Skolens matrikler er tobak- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.


Våben/våbenlignende genstande
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af våben eller våbenlignende gentande eller fremstille våben eller våbenlignende genstande på skolen.

Fund af våben/våbenlignende genstande vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Beskadigelser af skolens ejendele
Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens
Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder.

Afdelingernes ordensreglementer
Det generelle ordensreglement dækker Syddansk Erhvervsskole som helhed. Herudover har visse afdelinger på skolen deres eget ordensreglement. Afdelingernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende.

Klager
Syddansk Erhvervsskole har en procedure for, hvordan du som elev bedst håndterer en klage over skolen. Download den her

Fjernundervisning
Når du deltager i fjernundervisning, skal du kunne ses på kamera. Du kan få fravær, hvis du i undervisningen ikke kan ses på kameraet. Du kan fritages for brug af kamera, hvis du har en forudgående aftale med din lærer, som har ansvaret for undervisningen.

Forsikring

Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis ulykken sker i teoriundervisning, idræt/bevægelse eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring.

I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet.

I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring.

Ungdomskort og transport

Ungdomskort og befordring
Når du går på en erhvervsuddannelse, kan du få rabat på den daglige transport til og fra Syddansk Erhvervsskole. Hvis du kommer fra GF1, skal du huske at lave en ny ansøgning til ungsdomskort.

Læs mere på ungdomskort.dk.

Se ungdomskortfolderen fra Fynbus (PDF).

Uddannelsesruter
Der findes også flere uddannelsesruter på Fyn (fynbus.dk), der kører direkte til skolen.

Billund Kommune
Hvis du er mellem 15-20 år og bosiddende i Billund Kommune, kan du få et specielt rejsekort, som giver dig mulighed for at rejse med bus i et helt år for 400 kr. Se Sydtrafik.dk.

Erhvervskollegiet - bo på skolehjem

Erhvervskollegiet: 
Bo tæt på din uddannelse og bliv en del af et fedt studiemiljø. Som elev og kursist har du mulighed for at bo på Erhvervskollegiet i både Odense og Vejle. Læs mere om faciliteterne, priser mv. 

Støtteordninger

Særlig støtte - SPS-støtte
Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Læs mere om SPS.

Mentorordning
Elever har mulighed for at blive tilknyttet en mentor, og få hjælp og sparring til konkrete problemer, som de oplever i hverdagen. læs mere om mentorordningen. 

Hjælpemidler

Elever med særlige behov har mulighed for at benytte diverse hjælpemidler på skolen. Kontakt din vejleder for at høre mere om dine muligheder.

Kantiner

På skolens adresser i Vejle og Odense finder du flere kantiner, som tilbyder alt fra morgenmad og salatbar til diverse lune retter. 

På skolens adresse i Grindsted findes der ingen kantine. Vi henviser i stedet til Magions Café, som er nabo til skolen.

Læs mere om skolens kantiner, kostpolitik, åbningstider mm. 

Nyttige links - EUD

Arbejdstilsynet
Her finder du information om indeklima på arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø og hvordan du undgår arbejdsulykker.

Animated engines
Hjemmeside med små filmklip af forskellige type motorer : totakts- og firetakts motor, vankel- og dieselmotor med luftindtag, kompression og udstødning.

Autobranchen Danmark
Brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakerere. Rummer bl.a. statistik om autobranchen og info om brugtvogne til bilejere.

bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer.

B
ranchearbejdsmiljøråd
.  Autobranchen og Metalindustrien
Styr på værkstedet, airbags, autolakering, sikker håndtering af affald - er nogle af de hæfter du kan downloade fra hjemmesiden.

BYG-ERFA
Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Er samlet i kortfattede erfaringsblade.
Log dig ind via WAYF : Vælg Syddansk Erhvervsskole i listen. 
Log ind : Skriv SDE\dit brugernavn. Din SDE adgangskode skriver du i feltet nedenfor.

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Her finder du nyhedsbreve om byggeriet og forskellige temaer indenfor dansk byggeri.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.

Datatilsynet
Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven.

De danske Bilimportører
Bestanden af biler fordelt efter mærke, antal nyregistrerede biler samt statistik over ophugning pr. år.

EMU - Danmarks læringsportal
Inspiration til elever og til lærere til undervisningens forberedelse og til at gennemføre og udvikle undervisningsforløb.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, romaner, dvd'er og cd'er.

Teknologirådet
Teknologirådet har til opgave at fremme teknologidebatten, vurdere teknologiens muligheder og konsekvenser samt rådgive Folketinget og regeringen.

Vejle bibliotekerne
Via Vejle bibliotekernes søgebase er der adgang til søgning i Vejle biblioteks og centerbibliotekernes materialer.

Nyttige links - EUX

Faglige links rettet mod EUX:

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her finder du regler, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljø.

bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer. Her finder du også ca. 1.9 millioner henvisninger til artikler især fra danske aviser og tidsskrifter.

Danmarks Statistik
Du finder de nyeste statistikker om danskerne og Danmark hos Danmarks Statistik.  Du søger data fra Statstisk Årbog under 'Temaer og anden gratis statistik'.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.

Den Store Danske Encyklopædi
Mere end 160.000 artikler fra Den Store Danske Encyklopædi og fra Gyldendals leksika. Artiklerne er alle redigerede af førende danske fagekseperter.

E-poke
De væsentligste epoker og -ismer i dansk litteratur.

EMU
EMU er Danmarks undervisningsportal og en af Ministeriet for Børn og Undervisnings fem hovedindgange til uddannelsesområdet, incl. undervisningsmaterialer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Registrerede oplysninger og regnskaber fra mere end 100.000 danske aktie- og anpartsselskaber.

Esp@cenet
Søg worldwide efter patenter, patentansøgninger og brugsmodeller.

Internetportalen til EU
Om EU samt publikationer, statistik og EU dokumenter.

Europages
Leverandør- og produktvejviser. Dækker Danmark og globalt.

Industriens branchearbejdsmiljøråd. Træbranchen, autobranchen
Støj på arbejdspladsen i træbranchen. Airbags, autolakering, sikker håndtering af affald i autobranchen - er nogle af de hæfter du kan downloade fra hjemmesiden.

Kompass
Kompass er en erhvervsdatabase med produktinformationer og import-/eksportinformation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Find den nyeste forskning, lovstof og redegørelser på ministeriets hjemmeside.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Styrelsen udsteder patent- og designrettigheder samt registrerer varemærker og brugsmodeller. Hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Retsinformation
Dansk lovgivning i fuldtekst. Her søger du love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.. Klik på Retsinformation og Søgning.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, skønlitteratur, dvd'er og cd'er.

Undervisningsministeriet
Information om uddannelser, statistik og nyt om politiske beslutninger.

Vejle bibliotek
I Vejle bibliotek søgebase er der adgang til Vejle biblioteks- og centerbibliotekernes materialer.

Videnskab.dk
Er Danmarks nationale forskningsportal. Dækker bredt fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Online ordbøger

Ordbogen.com
På skolen: direkte adgang via IP-adressen.
Udenfor skolen: Adgang via dit brugernavn@edu.sde.dk

Retskrivningsordbogen
Søg i Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn.

sproget.dk
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m.

Google oversæt
Oversættelsesprogrammet hos Google gør dig i stand til at oversætte enkelte ord eller tekster fra en lang række sprog til dansk samt fra dansk til andre sprog. Bemærk at det er maskinoversættelse.

ordnet.dk
Her kan man søge i både gl. dansk og moderne dansk sprog via henholdsvis ordbog over det danske sprog og den danske ordbog samt undersøge selve sprogbrugen i danske tekster via KorpusDK.

Gør et godt køb: Eleverne tilbyder

Når du er elev eller ansat på Syddansk Erhvervsskole kan du fx

 • blive klippet af skolens frisørelever i Odense
 • få en kosmetisk behandling af skolens kosmetiker-elever i Odense
 • købe tømrerelevernes træhuse i Vejle, Grindsted og Odense
 • købe bagerelevernes brød og kager (kun Vejle - kontakt afdelingen på Boulevarden 36)
 • købe slagterelevernes kød (kun Vejle - kontakt afdelingen på Boulevarden 36)

Læs mere, book tid og se de aktuelle tilbud fra eleverne.