Kurser er din vej til opkvalificering

Hos Syddansk Erhvervsskole har du mulighed for at deltage i arbejdsmarkedskurser (AMU-kurser) eller tage certificeringer og derigennem få opdateret og opkvalificeret din viden. 

Vi har kurser inden for et bredt fagfelt til både faglærte, ufaglærte og ledige, i både Odense og Vejle, lige fra helt branche- og fagspecifikke kurser og certificeringer til store samlede forløb. Med et kursus eller certificering fra Syddansk Erhvervsskole bliver du opkvalificeret til et arbejdsmarked i konstant forandring. 

Vi sidder klar ved telefonerne for at bevare dine eller din virksomheds spørgsmål. Vi kan guide dig til valg af kursus, samt alt det praktiske det omhandler - lige fra spørgsmål om godtgørelse, befordringstilskud og meget mere. 

Tilmelding

Tilmelding til de enkelte kurser foregår efter først-til-mølle princippet.

Er du i arbejde?

Er du ledig?

  • Ring til os på 7010 9900 og hør mere om dine konkrete muligheder og tilmeld dig telefonisk. 

Hvem kan deltage i AMU kurser?

Hvem kan deltage i AMU-kurser?
Personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser) uanset alder eller uddannelsesbaggrund. 

Ansøgere skal have så gode danskkundskaber, at de kan følge undervisningen på dansk. Det kan forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelser, pålægges ansøgeren at gennemføre en test i undervisningssproget.

Er du højtuddannet?
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler. 
Ansøgere med en videregående uddannelse skal betale den fulde kursuspris. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på: 7010 9900.

Er du ledig?

Så kan du vælge kurser inden for en række fagområder. Vi opdaterer løbende med aktuelle kursustilbud. På siden kursus for ledige kan du se de aktuelle tilbud over jobpakker/kursusforløb vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan som ledig også vælge mellem vores enkelte kurser. Se den fulde liste over enkelte kurser. 

Kontakt
Har du spørgsmål? Eller vil du tilmelde dig et kursus, så ring på tlf. 7010 9900. 

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle kurser. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse bliver deltagerbetalingen dækket af jobcenteret.

Kursister med videregående uddannelser skal dog betale fuld pris for et kursus. 

Kursusprisen er 208 kr. pr. dag (2024 takst).

Vær opmærksom på, at du kan have mulighed for at søge om tilskud og godtgørelse til kurset. 

Kursusbevis

For at opnå et kursusbevis skal du bestå en obligatorisk prøve, nogle kurser med undtagelse. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være skriftlig, mundtlig eller praktisk. 

Du vil efter prøvens afholdelse få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

Efter bestået kursus får du et kursusbevis tilsendt i din e-boks, hvoraf resultatet af din prøve og opnået kompetencemål fremgår.

Bestod du ikke prøven
Skulle du ikke bestå ved første prøve, modtager du en bekræftelsesmail for deltagelse på kurset.
Du har herefter mulighed for at tilmelde dig en ny prøve. Det gør du ved at tilmelde dig på voksenuddannelse.dk.

Er du uenig i afgørelsen
Send os en skriftlig klage indenfor 10 hverdage. Det gør du ved at skrive til sde@sde.dk. Behandlingstiden på den skriftlige klage er op til 30 hverdage.

Læs mere om prøver på AMU-kurser

Afmelding

Hvis du er i arbejde eller er selvstændig, opkræves der et gebyr ved for sent afmelding: 

  • Ved afmelding senere end 1 uge før kursets 1. dag, skal der betales 1.500/2.500 kr.
  • Ved udeblivelse på kursets 1. dag skal der betales 2.500/3.500 kr.
  • Deltagerbetaling refunderes ikke ved for sen afmelding/udeblivelse.
  • Beløbet afhænger af kursets varighed og vil blive opkrævet efterfølgende.

Screening

Når du deltager i et AMU-kursus, har du mulighed for at få tjekket dine læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Kontakt skolen, hvis du er interesseret i at høre mere om vores screeningstilbud.