AMU-kurser opdatering og opkvalificering


Vi har AMU-kurser inden for mange brancher i Odense og Vejle. Skolens fundament, 35 erhvervsuddannelser fordelt på 7 linier, er det solide udgangspunkt for, at Syddansk Erhvervsskole dækker et meget bredt behov for teknisk/faglig opdatering og opkvalificering. Lige fra helt branche- og fagspecifikke kurser og certificeringer til store samlede forløb som fx malerfagets videregående uddannelser.

Lovpligtige kurser
Hver branche sine krav. Syddansk Erhvervsskole udbyder løbende stilladskurser, truckcertifikat, lastvognmonteret kran, svejsning, arbejdsmiljø og sikkerhed og meget mere.

Kontakt os
Du kan få et overblik over mulighederne ved at kigge her på hjemmesiden, eller du kan ringe på 7010 9900.


Du kan også besøge Studie- og vejledningscenteret i Odense.

Tilmelding

Tilmelding til de enkelte kurser foregår efter først-til-mølle princippet.

Hvis du er i arbejde, skal tilmelding ske via efteruddannelse.dk.

Hvis du er ledig, kan du ringe dels og høre om dine muligheder, men også tilmelde dig på tlf. 7010 9900.

Der er også åbnet en ny hotline til efteruddannelse.dk - ring i åbningstiden på tlf. 7021 2159. Telefonerne er åbne mandag - onsdag fra kl. 8-16, torsdag kl. 8 - 18 og fredag kl. 8 - 14.

Du kan finde hjælp til tilmelding på nedenstående links:

På efteruddannelse.dk finder du forskellige vejledninger til din tilmelding.

Medarbejdersignatur og rettigheder
Kom godt i gang med medarbejdersignatur og rettigheder på efteruddannelse.dk
Klik her og find en kort guide 

Hvem kan deltage i AMU kurser?

Hvem kan deltage i AMU-kurser?

Personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser) uanset alder eller uddannelsesbaggrund.

Vær opmærksom på, at der er specielle regler for højtuddannede. 

For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse, pålægges ansøgeren at gennemføre en test i undervisningssproget eller undervisningssprogene.

Højtuddannede og AMU

Højtuddannede, der påbegynder et uddannelsesforløb på Syddansk Erhvervsskole, skal selv betale for hele kursusforløbet. 

Højtuddannede defineres som personer med en videregående uddannelse. 

På 
Danmarks Statistiks hjemmeside kan du læse mere om uddannelsesniveauerne.

Et uddannelsesniveau (DUN niveau kolonne B) højere end 4, kan ikke deltage på AMU kurser.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Syddansk Erhvervsskole på tlf. 7010 9900.

Prøver i AMU-kurser

Fra den 1/1-2020 er der prøver på AMU-kurser.

På AMU-kurser er der indført en obligatorisk prøve, nogle kurser med undtagelse.

Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være skriftlig, mundtlig eller praktisk.
Du vil efter prøvens afholdelse få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

Efter bestået kursus får du et AMU-bevis tilsendt i din e-boks, hvoraf resultatet af din prøve og opnået kompetencemål fremgår.

Skulle du ikke bestå ved første prøve, modtager du en bekræftelsesmail for deltagelse på kurset.

Hvis du ikke er bestået, har du mulighed for at tilmelde dig en ny prøve. Det gør du ved at tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk.

Er du uenig i afgørelsen af prøven, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage indenfor 10 hverdage. Det gør du ved at skrive til sde@sde.dk. Behandlingstiden på den skriftlige klage er op til 30 hverdage.

For yderligere information om prøver på AMU kurser henvises der til UVM’s hjemmeside

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever

Er du ledig?

Så kan du vælge kurser inden for en række fagområder. Vi opdaterer løbende med aktuelle kursustilbud. På siden kursus for ledige kan du se de aktuelle tilbud.


Kontakt
Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dig et kursus, så ring på tlf. 7010 9900. 

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle kurser. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse bliver deltagerbetalingen dækket af jobcenteret.

Kursusprisen er maks. 126-188 kr. pr. dag (2020 takst), derfor er det et rigtigt godt tilbud til dig.

Kursister med bestemte videregående uddannelser skal dog betale fuld pris for et kursus. Se mere under højtuddannede og AMU. 

Der tages forbehold for ændret lovgivning.

Screening

Når du deltager i et AMU-kursus, har du mulighed for at få tjekket dine læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Kontakt skolen, hvis du er interesseret i at høre mere om vores screeningstilbud.

Afmelding

Hvis du er i arbejde eller er selvstændig, opkræves der et gebyr ved for sent afmelding: 

  • Ved afmelding senere end 1 uge før kursets 1. dag, skal der betales 1.500/2.500 kr.
  • Ved udeblivelse på kursets 1. dag skal der betales 2.500/3.500 kr.
  • Deltagerbetaling refunderes ikke ved for sen afmelding/udeblivelse.
  • Beløbet afhænger af kursets varighed og vil blive opkrævet efterfølgende.

 

Samarbejdsaftaler

Udlagt undervisning
Syddansk Erhvervsskole er godkendt til 23 faglige ”Fælles kompetence-beskrivelser”  (FKB), som hver samler et antal kompetencemål (kurser). En oversigt findes i skolens udbudspolitik.

Skolen har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolen er godkendt til. Hvis skolen ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning (dvs. at en skole gennemfører undervisning på en anden skoles godkendelse og på dennes ansvar). Alternativt kan opgaven udliciteres til en privat aktør.

Procedure for aftale om udlagt undervisning inden for AMU
Ønskes aftale om udlæg af undervisning, skal der rettes henvendelse til kursussekretær Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller mabr@sde.dk. Herefter udarbejdes der en aftale for den pågældende periode. Der bør forventes en ekspeditionstid på 14 dage.

Ved at klikke på linket herunder, kan du se de aftaler om udlagt undervisning, som er indgået for 2019 og 2020:

Udlagt undervisning 2020

Udlicitering
Syddansk Erhvervsskole har i øjeblikket ikke indgået nogle aftaler om udlicitering. Hvis du ønsker at lave en aftale, kan du kontakte skolen.