10. klassecenteret Grindsted

Tilmelding

Tilmelding til skoleåret 2019/2020 skal ske via www.optagelse.dk

Såfremt du skal tilmeldes skoleåret 2018/2019 kan det ske via nedenstående link:

Grindsted – Tilmelding til skoleåret 2018/2019

Alle felter skal udfyldes i blanketten. Hvis kun den ene forælder har forældremyndigheden, udfyldes samme navn under forælder 1 og 2.

Der skal bruges NemId (forældres)

Vejledning

UU-vejledning på 10. klassecenteret

 

Uddannelsesvejledningen på 10.klassecenteret varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Billund ved UU-vejledere Trine Skov Jacobsen for klasse 1 og 3, samt Carsten Søndersø Riemann i klasse 2 og 4.

Lidt om UU Billund
UU Billund er et vejledningstilbud til unge under 25 år. I UU Billund kan elever og forældre få vejledning og orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Vejledningen starter i 7. klasse, hvor eleverne møder deres UU-vejleder for første gang, og fra 8. kl. starter de arbejdet med deres uddannelsesplan. En plan, der følger dem ind i den ungdomsuddannelse, de vælger. 

UU vejledning på 10.klassecenteret
På 10.klassecenteret foregår der mange forskellige ting i vejledningen. Her nævnes nogle væsentlige områder. I starten af skoleåret kommer alle elever til en samtale med vejlederen. Hvis eleven senere på året har spørgsmål, er de altid velkomne på vejleder-kontoret.

Alle elever deltager i en uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

Vejlederen kan deltage i skolehjemsamtaler.

Vejlederen introducerer tilmelding til ungdomsuddannelserne på optagelse.dk, som færdiggøres hjemme.

Uddannelsesparathed
UU-vejlederen vurderer sammen med 10.klassecenterets lærere, om eleven er uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Dette ud fra følgende tre kompetenceområder:

Det faglige område: Karakterer, opgaveløsning, læringspotentiale og koncentration.
Det personlige område: Motivation, selvtillid og handlekompetence.
Det sociale område: Relations-kompetencer, empati, lede og tage følgeskab og konflikthåndtering.

Kontakt
Som elev eller forældre er man altid velkommen til at kontakte vejlederen med alle studie-, og erhvervsrelaterede spørgsmål. Vi varetager dog også andre vejledningsopgaver i kommunen og vil derfor ikke altid være at træffe på 10.klassecenteret. 

Med venlig hilsen

Trine Skov Jacobsen
Mobil: 2724 1933
Tsja@billund.dk

Carsten Søndersø Riemann 
Mobil: 2269 2453
Csr@billund.dk

Kontakt

Kontakt
Vil du vide mere om 10.klassecenteret, er du velkommen til at kontakte koordinator Dawn M. Mortensen på dmm@sde.dk eller tlf. 2026 1594 eller
uddannelsesleder Anna Jakobsen på 
aja@sde.dkeller tlf. 2031 3312.

Kontaktoplysninger kontor
Har du praktiske oplysninger, så kontakt vores sekretær Ingvild Bergstrøm på
tlf. 7642 6272 / 2026 1636.

Adresse
10. klassecenteret og administration
Syddansk Erhvervsskole 
Tinghusgade 16
7200 Grindsted

Adresse
Erhvervsuddannelserne
Syddansk Erhvervsskole
Tinghusgade 12
7200 Grindsted

Campus Grindsted

For at give Grindsted en skarpere og mere attraktiv profil som uddannelsesby, har Grindsted Gymnasium og HF-Kursus, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Syddansk Erhvervsskole, Grindsted Landbrugsskole, VUC Vest, TronsøSkolen, Grindsted Produktionshøjskole og Billund Kommune besluttet at danne Campus Grindsted.

Parterne har i fællesskab formuleret og godkendt følgende mission og visioner for Campus Grindsted.

Mission
Campus Grindsted skal i et fællesskabsorienteret og unikt studiemiljø sikre et bredt udbud af ungdoms- og efteruddannelser med fokus på kvalitet, udvikling og respekt.

Vision
Visionen omfatter:

  • et fælles, fysisk, attraktivt studiemiljø på Tinghusgade, omfattende 10. klasse, STX, HF, HHX, HTX, tekniske og merkantile erhvervsuddannelser samt efteruddannelser.
  • integreret med Magion (idræts- og kulturcenter 2012) 
  • fælles, virtuelt studiemiljø for elever
  • identifikationsfaktor for elever i campusuddannelserne 
  • er en del af et levende bymiljø 
  • fordybelse, kreativitet og eksperimenteren
  • Campus Grindsted motiverer unge til videregående uddannelse 

Elevfortællinger: Det fik jeg ud af 10. klasse

FEEDBACK

Din mening er vigtig for os. Støder du på fejl, eller fandt du ikke det, du kom efter, så giv os et tip! Vælg en 'smiley', skriv din kommentar og udfyld formularen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vurder