4.400 årselever, over 770 medarbejdere, adresser i 3 byer og to tekniske gymnasier

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1. januar 2008.

Dermed kom skolen, hvis erklærede mål fra starten har været at blive Danmarks største tekniske skole, til at hvile på to solide uddannelsesinstitutioner med hver sin historie.

Odense Tekniske Skole blev stiftet i 1844, og Vejle Tekniske Skole kom til knap ti år senere, nemlig i 1855. Begge institutioner har altså mere end 150 års erfaring indenfor uddannelse og kurser.

I dag tæller Syddansk Erhvervsskole ca. 4.400 årselever, over 770 medarbejdere og mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser samt to tekniske gymnasier i hhv. Vejle og Odense, hvor vi har moderne gymnasier med de nyeste faciliteter og mulighed for at specialisere sig inden for eksempel it, teknologi, design eller naturvidenskab alt efter interesse.

Direktørens hilsen

VI UDDANNER TIL ARBEJDE

Her på skolens hjemmeside ligger næsten al information af betydning om skolens liv og resultater. Her findes oplysninger om vores uddannelser, vores medarbejdere, vores kvalitet og meget mere.

Som en af Danmarks største erhvervsskole er vores vigtigste opgave at levere kvalificeret arbejdskraft til de mange brancher, vi uddanner til. For at kunne det må skolen hele tiden være i udvikling, så vores uddannelser ikke alene er tidssvarende, men også giver grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Vejen til videre uddannelse
Syddansk Erhvervsskole tilbyder mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og et stort antal kurser og efteruddannelsesforløb. Med en erhvervsuddannelse åbner der sig flere døre på arbejdsmarkedet. Historisk set vælger de fleste at blive ansat i en virksomhed inden for deres fag. Men flere og flere udnytter deres faglige viden som grundlag for at læse videre, eksempelvis til arkitekt, softwareudvikler eller ingeniør - selvfølgelig alt efter, hvilken grunduddannelse man har. 

På Syddansk Erhvervsskole har vi taget konsekvensen af denne udvikling og startet 19 EUX-uddannelser, der fra starten er tilrettelagt således, at man får sit svendebrev sammen med fag på gymnasialt niveau. EUX-uddannelserne giver på den måde direkte adgang til en række videregående uddannelser samtidig med, at man lærer det praktiske inden for sit fag.

Generelt set er uddannelsesniveauet steget på alle vores uddannelser gennem de seneste år. Det stiller også nye krav til både lærere, elever og de virksomheder, der aftager eleverne. Vores fornemste opgave er i den forbindelse at følge med og helst være lidt forud for tiden. Vi skal helst kunne svare på, hvad arbejdsmarkedets behov er om tre til fem år.

Ét af disse svar er uden tvivl efteruddannelse. Med nutidens hastige udvikling er det svært at forestille sig, at ens svendebrevsafslutning er sidste gang, man ser en skole indefra. Vi har set ind i fremtidens arbejdsmarked og har stort fokus på at tilbyde attraktive kurser, så man hele tiden kan bruge Syddansk Erhvervsskole til at være foran i sit fag.

Dækker lokalt, regionalt og globalt
Vi følger en strategi om at være til stede lokalt i Grindsted, Vejle og Odense, men i princippet har vi hele landet som arbejdsplads i og med, at mange af vores elever og kunder kommer fra hele Danmark. Vores aktiviteter rækker på visse punkter endda ud over landets grænser. Vi deltager i adskillige udviklingsprojekter i EU, og vi bistår en del lande i Østeuropa med ekspertise om erhvervsuddannelser og efteruddannelse.

Plads til talentudvikling
For de unge, der gerne vil have en alsidig studentereksamen, er teknisk gymnasium (HTX) et godt valg. I Vejle og Odense har vi moderne tekniske gymnasier med de nyeste faciliteter og mulighed for at specialisere sig inden for eksempel it, teknologi, design eller naturvidenskab alt efter interesse.

For os er det vigtigt, at vi giver de dygtige elever plads til at udvikle deres talent. Samtidig skal vi kunne håndtere elever med behov for hjælp til at gennemføre deres uddannelse, hvad enten det er boglige eller faglige kompetencer, de mangler. Vi lægger derfor stor vægt på ikke blot at uddanne til fremtidens samfund, men også at give grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Kig rundt på hjemmesiden og kontakt vores dygtige vejledere for yderligere information om vores uddannelsestilbud.

Venlig hilsen
Lars Bregnehøj 
Direktør