Retningslinjer for organisationers adgang til ungdomsuddannelser på Syddansk Erhvervsskole

Som udgangspunkt ser Syddansk Erhvervsskole positivt på henvendelser fra organisationer med en klar og tydelig samfundsopgave, der gerne vil besøge Syddansk Erhvervsskole og i kontakt med eleverne.

Organisationerne og Syddansk Erhvervsskole aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter det indebærer.

Hvis aktiviteten indeholder direkte rekrutterings- eller salgselementer målrettet eleverne, forbeholder Syddansk Erhvervsskole sig ret til at afvise aktiviteten, da skolen ikke accepterer aktiviteter og måder at agere på, der som formål har at hverve medlemmer eller sælge varer eller ydelser. Sidstnævnte gælder også for elever, der er indskrevet på skolens uddannelser.

For samfundsengagerende organisationer, som ønsker at informere eller at afholde et arrangement/et møde på Syddansk Erhvervsskole er der følgende muligheder:

 

Oplæg i forbindelse med undervisning
Besøg af organisationer skal have relevans i forhold til undervisningen. Det betyder, at de pågældende organisationer bidrager med indlæg/oplæg, som giver anledning til debat og perspektiv på de problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen, hvad enten det er for én eller flere klasser/hold. I disse tilfælde skal der laves aftaler med relevante lærere.

 

Debatter
Op til folketingsvalg, kommunalvalg eller lignende afholdes der forskellige arrangementer, hvor skolens elever har mulighed for at drøfte politik med politisk aktive unge. Ved disse arrangementer lægger vi vægt på en bred politisk repræsentation. Politiske partier skal koordinere henvendelsen med skolen.

Mødeaktivitet
Skolens elevråd har, efter aftale med den lokale leder, mulighed for at arrangere møder med organisationer i skoletiden og i skolens lokaler for skolens elever. 

Organisationer har, efter aftale med den lokale leder, mulighed for at arrangere møder på skolen for elever efter undervisningens ophør. Dog skal der ved planlægningen tages hensyn til aflåsning, rengøring m.m.

 

Vi forventer 
At organisationerne er ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed og værdigrundlag. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Skolen forbeholder sig ret til at afvise organisationer, der ikke har et tydeligt demokratisk samfundsengagerende sigte.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med skolens ordensregler.

 

Sådan gør du:

  1. Skriv til marketing@sde.dk med beskrivelse af tid, sted, form og indhold for arrangementet.

  2. Din forespørgsel bliver videresendt til afdelingernes kontaktperson.

  3. Accept/afslag fra afdelinger eller fra skolen centralt sendes på mail til den, der har henvendt sig.

  4. Hvis et arrangement aftales, foregår resten af kommunikationen direkte med kontaktpersonen på afdelingen.