Voksen-elev: Til dig på 25+

Drømmer du om at prøve kræfter med en ny uddannelse? På Syddansk Erhvervsskole kan dine drømme folde sig ud i utallige retninger. Uanset hvilken branche du ønsker at være en del af i fremtiden, kan du her blive klogere på både adgangskrav, uddannelsesretning og økonomi.

Uddannelser
Som voksen-elev (EVU) på Syddansk Erhvervsskole kan du uddanne dig inden for følgende brancher: Industri, byggeri, handel, transport, service og sundhed. Tilsammen giver de seks brancher over 100 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem. Klik her og se mere om de enkelte uddannelser.

Varighed

Varighed - afhænger af din relevante erhvervserfaring
En erhvervsuddannelse tager typisk mellem 3 til 4 år, men som voksen-elev har du mulighed for at afkorte uddannelsen, afhængig af hvor meget relevant erhvervserfaring du har med i bagagen. Tag gerne en snak med Studie – og Vejledningscentret, som i første omgang kan give dig et fingerpeg om, hvordan dit personlige studieforløb kan blive strikket sammen. Du afslutter uddannelsen med et svendebrev og har mulighed for at læse videre.

Bliv vurderet - så vi kan forme dit uddannelsesforløb

Når du har tilmeldt dig en erhvervsuddannelse, vil der automatisk blive udarbejdet en vurdering af den skole – og erhvervserfaring, og andre evner du har med dig i rygsækken. Også kaldet en realkompetencevurdering. Vurderingen udarbejdes mellem skolen og dig, og danner grundlaget for hvordan dit uddannelsesforløb bliver skruet sammen. Du kan også få lavet en vurdering, inden du søger optagelse, så du på forhånd har et klart billede af, hvor lang tid din ønske-uddannelse vil tage. Tag kontakt til Studie – og Vejledningscentret, som kan hjælpe dig i gang med en vurdering.

Læretid i virksomheden

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen vare fra 0 til 20 uger. Hovedforløbet består af både skoleundervisning og læretid i en virksomhed. Læretid-perioden kan vare fra 0 til 2 år – igen afhængig af, hvad du har med dig af erfaring i forvejen. Lærestedet skal du selv finde. Det kan også være, at du ønsker og har mulighed for at tage en EUV og komme i lære på den arbejdsplads, du allerede er ansat på.

Adgangskrav

For at blive optaget på en EUV, skal du kunne opfylde følgende:

  • Være mindst 25 år
  • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • Have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du opkvalificere dit niveau i dansk og matematik på VUC. Har du allerede indgået en læreplads-aftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene, selvom dit karaktergennemsnit er under 2 i dansk og matematik.

Du opfylder også adgangskravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den optagelse, du søger ind på.

Økonomi

  • Hvis EUV-forløbet består af skoleperioder uden praktik: 
    Hvis skolen vurderer, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en EUV uden praktik, kan du søge SU.
  • Hvis EUV-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktik: Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktik, kan du – hvis du har en praktikplads – opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få EUV-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats i de perioder, du sidder på skolebænken.
  • Finder du ikke en læreplads: Kan du søge SU til hele grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.
  • Er du ledig: Kan du – efter aftale med kommunen – tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp. Kontakt dit lokale jobcenter, for at høre mere om dine muligheder. 

Vigtig info

Kontakt vejlederne

Vejleder i Odense C

Claus Sønderup
30588880
cls@sde.dk

Vejleder i Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk