Voksen-elev: Til dig på 25+

Er du 25+ og overvejer at starte uddannelse? Så kan du følge din interesse inden for områderne:

 

 • Robot, teknologi og automatik
 • Byggeri, energi og konstruktion
 • Motor, transport og teknologi
 • Mennesker, livsstil og sundhed
 • It, netværk og design
 • Gastronomi, ernæring og service

Uanset hvilken branche du ønsker at være en del af i fremtiden, kan du her blive klogere på både lærepladsmuligheder, økonomi, job og adgangskrav.

Varighed

Varighed - afhænger af din relevante erhvervserfaring
En erhvervsuddannelse tager typisk mellem 3 til 4 år, men som voksen-elev har du mulighed for at afkorte uddannelsen, afhængig af hvor meget relevant erhvervserfaring du har med i bagagen. Tag gerne en snak med Studie – og Vejledningscentret, som i første omgang kan give dig et fingerpeg om, hvordan dit personlige studieforløb kan blive strikket sammen. Du afslutter uddannelsen med et svendebrev og har mulighed for at læse videre.

Adgangskrav

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV, skal du kunne opfylde følgende:

 • Være mindst 25 år
 • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning.
 • Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Undtagelser fra karakterkravet

 • Har du allerede en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart, kan du søge om optagelse, selvom du ikke opfylder karaktergennemsnittet.
 • Du opfylder også adgangskravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

Adgangskurser i dansk og matematik

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du tage adgangskurser - dvs. enkeltfag i dansk og matematik hos os og blive klar til din erhvervsuddannelse.

Forløbet er SU-berettiget.

Tid og sted for opstart

 • 7. sept.-18.dec. 2020: Dansk som andetsprog og matematik
 • 28. sept.-18. dec. 2020: Dansk/matematik
 • Dagligt kl. 8.15-15.00
 • Sted: Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
 • Alle fag afsluttes med eksamen på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver.

Tilmelding og kontakt
Søg optagelse via optagelse.dk 

Kontakt os for en snak om dine muligheder: 

Marlene Højbjerg Rasmussen mhr@sde.dk eller Michael Clement mcl@sde.dk, tlf.: 20 68 38 28

Læretid i virksomheden

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen vare fra 0 til 20 uger. Hovedforløbet består af både skoleundervisning og læretid i en virksomhed. Læretid-perioden kan vare fra 0 til 2 år – igen afhængig af, hvad du har med dig af erfaring i forvejen. Lærestedet skal du selv finde. Det kan også være, at du ønsker og har mulighed for at tage en EUV og komme i lære på den arbejdsplads, du allerede er ansat på.

Økonomi

 • Hvis EUV-forløbet består af skoleperioder uden praktik: 
  Hvis skolen vurderer, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en EUV uden praktik, kan du søge SU.
 • Hvis EUV-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktik: Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktik, kan du – hvis du har en praktikplads – opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få EUV-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats i de perioder, du sidder på skolebænken.
 • Finder du ikke en læreplads: Kan du søge SU til hele grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.
 • Er du ledig: Kan du – efter aftale med kommunen – tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp. Kontakt dit lokale jobcenter, for at høre mere om dine muligheder. 

Bliv vurderet - så vi kan forme dit uddannelsesforløb

Når du har tilmeldt dig en erhvervsuddannelse, vil der automatisk blive udarbejdet en vurdering af den skole – og erhvervserfaring, og andre evner du har med dig i rygsækken. Også kaldet en realkompetencevurdering. Vurderingen udarbejdes mellem skolen og dig, og danner grundlaget for hvordan dit uddannelsesforløb bliver skruet sammen. Du kan også få lavet en vurdering, inden du søger optagelse, så du på forhånd har et klart billede af, hvor lang tid din ønske-uddannelse vil tage. Tag kontakt til Studie – og Vejledningscentret, som kan hjælpe dig i gang med en vurdering.

Spørg os

Vejleder i Odense C

Claus Sønderup
30588880
cls@sde.dk

Vejleder i Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk