Find en uddannelse, som matcher dine interesser

Følg din interesse, når du fx arbejder med:

  • motor, teknik og computerstyrede systemer
  • konstruktioner, montering af motor og hjul
  • metaller, gevind, bremser, styretøjsvinkler og kredsløb
  • at finde fejlen og få alle dele til at virke.

Start din fremtid med at dyrke din interesse for det mekaniske og teknologiske, mens du lærer om nutidens og fremtidens køretøjer og transport.

Motor, transport & teknologi

Grundforløb 1 eller 2 - Hvad begynder du på?

Der er flere måder, at man kan starte sin erhvervsuddannelse på. Det afhænger blandt andet af din alder og din uddannelsesbaggrund. 

Grundforløb 1: 
Du starter på grundforløb 1 hvis: 

  • Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og vil starte til august samme år eller op til 2 år efter. 

Grundforløb 2: 
Du starter på grundforløb 2 hvis: 

  • Du afsluttede 9. eller 10. klasse og vil starte uddannelse til januar i det efterfølgende år.
  • Det er mere end 2 år siden, at du afsluttede grundskolen.
  • Du allerede har en læreplads/uddannelsesaftale, når du søger optagelse.
  • Du tidligere har startet på et grundforløbs 1. del eller gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse. 
  • Du er over 25 år.

Har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 2 år?
Her har du mulighed for selv at vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2. 

Få svar på det, som alle spørger om.

Uddannelser, som du møder under fagretningen

7