Det alle spørger om

Med en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole står alle dine muligheder åbne, hvad enten du vil direkte ud i erhvervslivet eller ønsker at læse videre. Der er fantastisk mange ting, du vil kunne, når du har gået på Syddansk Erhvervsskole.


Du kan allerede begynde på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, men også begynde uddannelse senere i livet efter fx et par sabbatår eller ved et karriereskift.

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem læretid i en virksomhed og undervisning på skolen. Det betyder, at du får masser af praktiske kompetencer i lærepladsperioderne, mens skoleperioderne både består af en teoretisk del og en praktisk del. På grundforløb 1 får du en masse viden om beslægtede uddannelser inden for den fagretning, som du har valgt. Bagefter begynder du på grundforløb 2 inden for den specifikke uddannelse, som du vælger. Her skal du fx søge læreplads, som du får hjælp til i undervisningen. 

Herunder finder du svar på de oftest stilede spørgsmål, inden du starter på en erhvervs- eller EUX-uddannelse. Her er nyttig info om alt fra adgangskrav, løn under uddannelse, uddannelsens opbygning, hvordan du kan bo tæt på skolen og læreplads. 

Hvad er adgangskravene?

Du har adgang til en erhvervs- eller EUX-uddannelse hvis:
Du er erklæret uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangseksamen.

Samtidig skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. Dette kan du læse mere om på de enkelte uddannelser. 

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Er du 25+ kan du desuden søge optagelse på adgangskurser - enkeltfag i dansk og matematik. Læs mere.

Jeg er 25+ - hvad så?

Uanset hvilken branche du ønsker at være en del af i fremtiden, kan du her blive klogere på både lærepladsmuligheder, økonomi, job og adgangskrav inden for dit interesseområde.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du tage adgangskurser - enkelt fag i dansk og matematik hos os, så du er klar til din erhversuddannelse.

Læs mere om dine muligheder som elev på 25+.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du allerede nu er overbevist om, at en erhvervs- eller EUX-uddannelse er vejen til dit drømmejob, så kan du tilmelde dig en af vores mange grundforløb på optagelse.dk

kan jeg få løn under uddannelse?

Når du begynder på din læreplads, får du løn fra dag 1. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for lærlinge typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden - og den stiger år for år.

SU: Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Du starter enten på grundforløb 1 eller grundforløb 2. 

Grundforløb 1: 
Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden, starter du på grundforløb 1. Du begynder på et interesseområde - det vi kalder fagretninger.

Grundforløb 2: 
Er det mere end 1 år siden, du afsluttede grundskolen, eller har du allerede en uddannelsesaftale med en virksomhed? Så begynder du direkte på en specifik uddannelse på grundforløb 2. Har du en uddannelsesaftale inden optagelse får du løn fra virksomheden, allerede inden du begynder på skolen. 

Efter grundforløb 2 begynder hovedforløbet, hvor du skiftevis er i skole og i lære ude i virksomheden. Du afslutter det hele med en svendeprøve. 

Jeg bor langt væk fra skolen, hvad gør jeg?

Hvis du er elev på vores skole, og har mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, kan du slippe for den lange transport. Du kan blive en del af et fedt studiemiljø og en aktiv fritid på Erhvervskollegiet.

Se videoer og få mere info om Erhvervskollegiet. 

Hvordan finder jeg en læreplads?

Det er på grundforløbene, du søger og finder din læreplads. Du har altså 40 uger til at finde en læreplads, inden du starter hovedforløbet. Vores virksomhedskonsulenter hjælper med at skaffe lærepladser ude i virksomhederne og synliggør disse. På grundforløbene får du ligeledes gode råd, vejledning og hjælp til at skrive ansøgninger og CV, så du er godt klædt på.

Find tips og tricks på  om hvordan du finder en læreplads
 og læs andre elevers råd.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?

Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i praktik i en virksomhed. Det er altså en uddannelsesgaranti, der sikrer, at det ikke er manglen på læreplads, der forhindrer, at du kan gennemføre din uddannelse.

Se, hvilke uddannelser vi har uddannelsesgaranti på. 

Foregår der noget socialt på uddannelsen?

På grundforløbet er der både introdage, aktiviteter, studietur og andet, som ryster én godt sammen på holdet. Vi har også elevråd, fester, studie- og fredagscaféer. 

kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja, inden for en lang række uddannelser er det muligt at føje internationale kompetencer til dit uddannelses-CV. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske papirarbejde og kan henvise dig til en spændende virksomhed eller skole i for eksempel Portugal, Tyskland, Spanien, Norge eller Holland. I nogle tilfælde kan du også finde læreplads i udlandet. 

Fremtiden - hvad kan jeg blive?

Og hvad kan du så bruge en erhvervsuddannelse til?

Med en erhvervsuddannelse findes der mange muligheder for videreuddannelse, lige meget hvilken uddannelse du vælger inden for de fire hovedområder.

Klik på billederne herunder og se, hvad du har af fremtidsmuligheder med de forskellige erhvervsuddannelser, der findes i Odense og Vejle: 

Vigtig info