Har du brug for svar til dine spørgsmål?

Med en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole står alle dine muligheder åbne, hvad enten du vil direkte ud i erhvervslivet eller ønsker at læse videre. Der er fantastisk mange ting, du vil kunne, når du har gået på Syddansk Erhvervsskole.

Du kan allerede begynde på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, men også begynde uddannelse senere i livet efter fx et par sabbatår eller ved et karriereskift.

Herunder finder du svar på de oftest stilede spørgsmål, inden du starter på en erhvervs- eller EUX-uddannelse. Her er nyttig info om alt fra adgangskrav, løn under uddannelse, uddannelsens opbygning, hvordan du kan bo tæt på skolen og læreplads. 

Hvad er adgangskravene?

Du har adgang til en erhvervs- eller EUX-uddannelse hvis du:

 1. Er erklæret uddannelsesparat eller er, på baggrund af en samtale med erhvervsskolen, blevet vurderet parat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftligt og mundtligt) ved folkeskolens afgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 4. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftligt) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftligt og mundtligt) eller en tilsvarende prøve.
 5. Har indsendt en studievalgsportfolio til skolen (gælder kun grundforløb 1).
 6. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. Dette kan du læse mere om på de enkelte uddannelser. 

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på din drømmeuddannelse.

Vi afholder optagelsesprøver i dansk og matematik flere gange om året. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 i dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Grundforløb 1 eller 2 - hvad begynder du på?

Der er flere måder, at man kan starte sin erhvervsuddannelse på. Det afhænger blandt andet af din alder og din uddannelsesbaggrund. 

Grundforløb 1: 
Du starter på grundforløb 1 hvis: 

 • Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og vil starte til august samme år. 

Grundforløb 2: 
Du starter på grundforløb 2 hvis: 

 • Du har afsluttet 9. eller 10. klasse og vil starte uddannelse til januar i det efterfølgende år.
 • Det er mere end 2 år siden, at du afsluttede grundskolen.
 • Du allerede har en læreplads/uddannelsesaftale, når du søger optagelse.
 • Du tidligere har startet på et grundforløbs 1. del eller gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse. 
 • Du er over 25 år.

Har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 2 år?
Her har du mulighed for selv at vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2. 

Få svar på det, som alle spørger om.

Jeg er 25+ - hvad så?

Uanset hvilken branche du ønsker at være en del af i fremtiden, kan du her blive klogere på både lærepladsmuligheder, økonomi, job og adgangskrav inden for dit interesseområde. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du tage adgangskurser - enkeltfag i dansk og matematik hos os, så du er klar til din erhversuddannelse. Læs mere om dine muligheder som elev på 25+.

Ny mesterlære?

Enkelte elever har mulighed for at tage sin erhvervsuddannelse som ny mesterlære. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med arbejdet, og som samtidig lærer bedst praktisk. Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse og et svendebrev.

Som elev i ny mesterlære starter du din uddannelse og din oplæring ude i virksomheden på din læreplads. Det første år af din uddannelse består af praktisk arbejde hos mester, men der kan være kortere skoleperioder - det kan være i forbindelse med certifikatundervisning eller anden teoretisk oplæring. Hovedforløbet som elev i ny mesterlære foregår på samme måde som på andre erhvervsuddannelser, og uddannelsen i ny mesterlære giver dig de samme kompetencer. 

Syddansk Erhvervsskole vejleder elev og virksomhed om uddannelsesforløbet og medvirker ved udarbejdelse af uddannelsesplanen for ny mesterlære. 

De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2. 

Vil du vide mere om ny mesterlære? Kontakt vores studievejledere. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du allerede nu er overbevist om, at en erhvervs- eller EUX-uddannelse er vejen til dit drømmejob, så kan du tilmelde dig en af vores mange grundforløb på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du ansøger og tilmelder dig en uddannelse.

Kan jeg få løn under uddannelse?

Når du begynder på din læreplads, får du løn fra dag 1. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for lærlinge typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden - og den stiger år for år.

SU: Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Der er flere måder, at man kan starte sin erhvervsuddannelse på. Det afhænger blandt andet af din alder og din uddannelsesbaggrund. 

Grundforløb 1: 
På grundforløb 1 vælger du dig ind på en fagretning. Her snuser du til de forskellige uddannelser. Du kommer til at arbejde med forskellige fag og opgaver, som klæder dig på til at vælge den uddannelse, du gerne vil fortsætte på i grundforløb 2. Grundforløb 1 varer ½ år. Du starter på grundforløb 1 hvis: 

 • Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og vil starte til august samme år. 

Grundforløb 2: 
Grundforløb 2 er starten på den uddannelse, som du ønsker. Grundforløb 2 varer ½ år, og giver dig de grundlæggende færdigheder og den viden, som du skal bruge for at komme videre på uddannelsens hovedforløb og videre i læreplads. Du starter på grundforløb 2 hvis: 

 • Du afsluttede 9. eller 10. klasse og vil starte uddannelse til januar i det efterfølgende år.
 • Det er mere end 14 måneder siden, at du afsluttede grundskolen.
 • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Du er over 25 år.

Har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 14 måneder?
Her har du mulighed for selv at vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2. 

For at få adgang til både grundforløb 1 og grundforløb skal du samtidig opfylde adgangskravene. Læs mere om adgangskravene. 


Hovedforløb:
Efter grundforløb 2 begynder hovedforløbet, hvor du skiftevis er i skole og i lære ude i virksomheden. Du afslutter det hele med en svendeprøve. 

Jeg bor langt væk fra skolen, hvad gør jeg?

Hvis du er elev på vores skole, og har mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, kan du slippe for den lange transport. Du kan blive en del af et fedt studiemiljø og en aktiv fritid på Erhvervskollegiet.

Se videoer og få mere info om Erhvervskollegiet. 

Hvordan finder jeg en læreplads?

Det er på grundforløbene, du søger og finder din læreplads, inden du starter på hovedforløbet. Det er dit ansvar at søge efter læreplads, men vores virksomhedskonsulenter hjælper dig med at finde læreplads, at skaffe lærepladser ude i virksomhederne og synliggør disse. På grundforløbene får du ligeledes gode råd, vejledning og hjælp til at skrive ansøgninger og CV, så du er godt klædt på.

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?

Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Skoleoplæring er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i praktik i en virksomhed. Det er altså en uddannelsesgaranti, der sikrer, at det ikke er manglen på læreplads, der forhindrer, at du kan gennemføre din uddannelse. 

Se, hvilke uddannelser vi har uddannelsesgaranti på. 

Foregår der noget socialt på uddannelsen?

På grundforløbet er der både introdage, aktiviteter, studietur og andet, som ryster én godt sammen på holdet. Vi har også elevråd, fester, studie- og fredagscaféer. 

Kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja, inden for en lang række uddannelser er det muligt at føje internationale kompetencer til dit uddannelses-CV. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske papirarbejde og kan henvise dig til en spændende virksomhed eller skole i for eksempel Portugal, Tyskland, Spanien, Norge eller Holland. I nogle tilfælde kan du også finde læreplads i udlandet. 

Kan jeg dyrke elitesport ved siden af min uddannelse?

Dyrker du eliteidræt og vil kombinere din sport med en erhvervsuddannelse?

Som elev på Syddansk Erhvervsskole i Vejle kan du kombinere din sport og samtidig få dig en erhvervsuddannelse.

Læs mere om dine muligheder. 

Fremtiden - hvad kan jeg blive?

Og hvad kan du så bruge en erhvervsuddannelse til?

Med en erhvervsuddannelse findes der mange muligheder for videreuddannelse, lige meget hvilken uddannelse du vælger inden for de fire hovedområder.

Klik på billederne herunder og se i Uddannelseshjulet, hvad du har af fremtidsmuligheder med de forskellige erhvervsuddannelser, der findes i Odense og Vejle: 

 

 

Spørg os