Det alle spørger om

Med en uddannelse på Syddansk Erhvervsskole står alle dine muligheder åbne, hvad enten du vil direkte ud i erhvervslivet eller ønsker at læse videre. Der er fantastisk mange ting, du vil kunne, når du har gået på Syddansk Erhvervsskole.

Du kan allerede begynde på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, men også begynde senere i dit uddannelsesforløb. På en erhvervsuddannelse veksler du mellem læretid i en virksomhed og undervisning på skolen. Det betyder, at du får masser af praktiske kompetencer i lærepladsperioderne, mens skoleperioderne både består af en teoretisk del og en praktisk del. På grundforløb 1 får du en masse viden om beslægtede uddannelser inden for den fagretning, som du har valgt. Bagefter begynder du på grundforløb 2 inden for den specifikke uddannelse, som du vælger. Her skal du fx søge læreplads, som du får hjælp til i undervisningen. 

Herunder finder du svar på de oftest stilede spørgsmål, inden du starter på en erhvervs- eller EUX-uddannelse. Her er nyttig info om alt fra adgangskrav, løn under uddannelse, uddannelsens opbygning, hvordan du kan bo tæt på skolen og læreplads. 

Hvad er adgangskravene?

Du har adgang til en erhvervs- eller EUX-uddannelse hvis:
Du er erklæret uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangseksamen.

Samtidig skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. Dette kan du læse mere om på de enkelte uddannelser. 

kan jeg få løn under uddannelse?

Ja, inden du begynder på din læreplads, og hvis du er fyldt 18 år kan du få SU.

Når du i løbet af uddannelsen begynder på din læreplads, får du løn fra 1. dag. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for lærlinge typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden - og den stiger år for år.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Du starter endten på grundforløb 1 eller grundforløb 2. 

Grundforløb 1: 
Hvis du har afluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden, starter du her. Her følger du dit interesseområde - det vi kalder fagretninger. 

Grundforløb 2: 
Er det mere end to år siden, at du forlod grundskolen, eller har du allerede en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du søger optagelse, begynder du i stedet direkte på grundforløb 2. Du vil i så fald få løn fra virksomheden, allerede inden du begynder på skolen. 

Efter grundforløb 2 begynder hovedforløbet, hvor du skiftevis er i skole og i lære ude i virksomheden. Du afslutter det hele med en svendeprøve. 

Foregår der noget socialt på uddannelsen?

På grundforløbet er der både introdage, aktiviteter, studietur og andet, som ryster én godt sammen på holdet. Vi har også elevråd, fester, studie- og fredagscaféer. 

Hvordan tilmelder jeg mig en erhvervs- eller EUX-uddannelse?

Hvis du allerede nu er overbevist om, at en erhvervs- eller EUX-uddannelse er vejen til dit drømmejob, så kan du tilmelde dig en af vores mange grundforløb på optagelse.dk

Hvordan finder jeg en læreplads?

Det er på grundforløbene, du søger og finder din læreplads. Du har altså 40 uger til at finde en læreplads, inden du starter hovedforløbet. Vores virksomhedskonsulenter hjælper med at skaffe lærepladser ude i virksomhederne og synliggør disse. På grundforløbene får du ligeledes gode råd, vejledning og hjælp til at skrive ansøgninger og CV, så du er godt klædt på.

Find tips og tricks på  om hvordan duy finder en læreplads
 og læs andre elevers råd.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?

Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i praktik i en virksomhed. Det er altså en uddannelsesgaranti, der sikrer, at det ikke er manglen på læreplads, der forhindrer, at du kan gennemføre din uddannelse.

Se, hvilke uddannelser vi har uddannelsesgaranti på. 

kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja, inden for en lang række uddannelser er det muligt at føje internationale kompetencer til dit uddannelses-CV. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske papirarbejde og kan henvise dig til en spændende virksomhed eller skole i for eksempel Portugal, Tyskland, Spanien, Norge eller Holland. I nogle tilfælde kan du også finde læreplads i udlandet. 

Jeg bor langt væk fra skolen, hvad gør jeg?

Hvis du er elev på vores skole, og har mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, kan du slippe for den lange transport. Du kan blive en del af et fedt studiemiljø og en aktiv fritid på vores skolehjem Campus One.

Se videoer og få mere info om vores skolehjem. 

Fremtiden - hvad kan jeg blive?

Og hvad kan du så bruge en erhvervsuddannelse til?

Med en erhvervsuddannelse findes der mange muligheder for videreuddannelse, lige meget hvilken uddannelse du vælger inden for de fire hovedområder.

Klik på de tre billeder herunder og se, hvad du har af fremtidsmuligheder med de forskellige erhvervsuddannelser, der findes i Odense, Vejle og Grindsted: 

Uddannelseshjul Odense

 

Uddannelseshjul Vejle

 

Uddannelseshjul Grindsted

Vigtig info