Løn, refusion og AUB

Hvad koster det egentlig at ansætte en elev?

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche.

Når eleven er på skoleophold, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold
  • Mulighed for voksenlærlingetilskud
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb
  • Løntilskud for elever, der (uforskyldt) har mistet deres lærested
  • Støtte til udstationering af elever i udlandet, der er mindst 1 måned i udlandet.

Se de gældende satser og opdaterede informationer på borger.dk.

Er din elev over 25 år?
Hvis din elev er 25 år eller mere, vil der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra det lokale jobcenter samt tilskud fra AUB. Tilskudene kan variere. Kontakt den pågældende elevs a-kasse, fagforening eller jobcenter, hvis du vil vide mere om voksenlærlingetilskud. 

Læs mere om reglerne for voksenlærlingetilskud (star.dk)

Regler

Ferie

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring

Eleven er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskade-forsikring under oplæring i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Pension

Alt efter overenskomst skal eleven være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når eleven fylder 20 år. Se mere om det i den konkrete overenskomst, som eleven er omfattet af.

Barsel

Elevers ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.