Løn, refusion og AUB

Hvad koster det egentlig at ansætte en lærling?

Din lærling skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche.

Når eleven er på skoledel, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under lærlinges skoledel
  • Mulighed for voksenlærlingetilskud
  • Befordringstilskud i forbindelse med lærlinges skoleophold
  • Lærepladstilskud ved særlige lærlingeforløb
  • Løntilskud for lærlinge, der (uforskyldt) har mistet deres læreplads
  • Støtte til udstationering af elever i udlandet, der er mindst 1 måned i udlandet.

Se de gældende satser og opdaterede informationer på borger.dk.

Er din lærling over 25 år?
Hvis din lærling er 25 år eller mere, vil der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra det lokale jobcenter samt tilskud fra AUB. Tilskudene kan variere. Kontakt den pågældende lærlings a-kasse, fagforening eller jobcenter, hvis du vil vide mere om voksenlærlingetilskud. 

Læs mere om reglerne for voksenlærlingetilskud (star.dk)

Regler

Ferie

Lærlingen er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring

Lærlingen er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskade-forsikring under oplæring i virksomheden. Når lærlingen er på skoledelen, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Pension

Alt efter overenskomst skal lærlingen være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når lærlingen fylder 20 år. Se mere om det i den konkrete overenskomst, som lærlingen er omfattet af.

Barsel

Lærlinges ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.