Er du over 25 år? Begynd din erhvervsuddannelse med en RKV

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse, og er du over 25 år? Så skal du starte med en realkompetencevurdering (RKV), som varer fra ½ dag og op til 5 dage.

RKV'en danner grundlag for din erhvervsuddannelse for voksne (EUV). En realkompetencevurdering er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Du får både din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund vurderet. 

Bliv vurderet så vi kan forme dit uddannelsesforløb
Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen. En realkompetencevurdering er med til at afklare dette. 

Hvordan foregår en RKV?

Hvordan foregår en RKV?
Du starter med en samtale på skolen, hvor fx ser på:

  • Erhvervserfaring generelt og i forhold til den uddannelse, du vil tage
  • Tidligere uddannelse
  • Erfaringer fra din fritid - fx frivilligt arbejde

Husk at medbringe dokumentation fra erhvervserfaring og uddannelse. Ved manglende dokumentation kan vi teste dine færdigheder i dansk og matematik.

Resultatet af din RKV

Resultatet af din RKV
Vi udsteder dokumentation for de kompetencer, du får anerkendelse for. På det grundlag vurderer vi, hvor meget praktik og skoleundervisning, der skal indgå i din din erhvervsuddannelse.

Dansk og matematik
RKV’en vil bl.a. vise, om du mangler generelle forudsætninger i dansk og matematik for at gennemføre uddannelsen, og skolen kan vejlede dig om, hvordan du forbedrer fx gennem forberedende voksenundervisning

Få en indikation af dit forløb

Få en indikation af dit forløb
Værktøjet 'Mine Realkompetencer' fra ug.dk kan give dig en vejledende afklaring af dine kompetencer i forhold til en konkret erhvervsuddannelse. Resultatet giver dig en idé om mulighederne for at få merit og derigennem få afkortet din uddannelse, allerede inden du søger optagelse.

Vi gør opmærksom på, at dette blot bør bruges som en idikator, den reelle vurdering foretages på skolen. 

Spørg os - Odense

Uddannelseskonsulent Odense C

Claus Sønderup
70109900 / 30588880
cls@sde.dk

Spørg os - Vejle

Overlærer Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Vejleder Vejle

Find os her