Arbejdsmiljøorganisation

Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. august i lige årstal.

Skolen har 7 arbejdsmiljøudvalg, og derunder flere grupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra grupperne danner arbejdsmiljøudvalgene, der idéudveksler og inspirerer til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Hovedudvalget, sammensat af repræsentanter fra udvalgene, gennemfører ledelsens evaluering af skolens arbejdsmiljø. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø, der kan ses i nedenstående link.

Se arbejdsmiljøpolitikken (PDF)

 

Arbejdsmiljøcertificering

Syddansk Erhvervsskole er arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 45001:2008 og bekendtgørelse 1510.

Hvad omfatter certificeringen på skolen?
Alle skolens medarbejderfunktioner på alle skolens adresser er omfattet af miljøcertificeringen. Syddansk Erhvervsskole blev første gang certificeret i 2014.

Vedligehold af certifikat
Bureau Veritas foretager hovedefterprøvning samt årlige opfølgningsaudits. Skolens certifikater gælder for tre år ad gangen, hvorefter skolen skal recertificeres.

Bureau Veritas er arbejdstilsynets garant for, at skolen lever op til de stillede krav - såvel lovgivningskrav som skolens egne interne krav.

Forbedret systematik i arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøsystemet vil blive en støtte og hjælp til det systematiske arbejdsmiljøarbejde i hverdagen og sikre opfølgning og løbende forbedring af arbejdsmiljøet og på den måde skabe værdi i organisationen.

Certificeringen betyder, at skolens arbejdsmiljøgrupper arbejder mere proaktivt med sikkerhed og sundhed, idet der skal risikovurderes på relevante arbejdsprocesser, - problematikker og hændelser, der kan medføre en farlig, nedslidende eller sygdomsfremkaldende situation.

Skolen har lavet en 2-årsrytme for arbejdsmiljø, som angiver større arbejdsmiljøopgaver, der kræver arbejdsmiljøorganisationens fokus. Når en periode er omme, vil arbejdsmiljøorganisationen have sikret sig, at de lovgivningsmæssige krav er efterlevet og kontrolleret.