Syddansk erhvervsskole bliver en tobaks- og snusfri skole og arbejdsplads 1. august 2020.

Syddansk Erhvervsskole ønsker at bakke op om at skabe en røgfri generation af unge. Derfor har skolen besluttet, at hverken de ansatte eller skolens elever må ryge i arbejdstiden/skoletiden.

Hvad er tobaksfri skole- og arbejdstid?

  • Der er tobaks- og snusfri skole- og arbejdstid fra kl. 7.00-17.00, når man opholder sig på eller nær skolens matrikel.

  • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.

  • På skolehjemmet gælder samme regler som på resten af skolen i perioden kl. 7.00-17.00. I perioden mellem 17.00 og 7.00 ryges uden for skolens matrikel.

  • Skolens matrikler er tobak- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.