Syddansk erhvervsskole bliver en tobaks- og røgfri skole og arbejdsplads 1. august 2020.

Syddansk Erhvervsskole ønsker at bakke op om at skabe en røgfri generation af unge. Derfor har skolen besluttet, at hverken de ansatte eller skolens elever må ryge i arbejdstiden/skoletiden.

Hvad er røgfri skole- og arbejdstid?

  • Der er tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid fra kl. 7.00-17.00, når man opholder sig på eller nær skolens matrikel.
    Det betyder, at reglen gælder så længe, det kan ses fra matriklen.

  • Tobaks- og røgfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.

  • På skolehjemmet gælder samme regler som på resten af skolen i perioden kl. 7.00-17.00.

  • I perioden mellem 17.00 og 7.00 ryges uden for skolens matrikel.

  • Skolens matrikler er  røg –og tobaksfrie i alle døgnets 24 timer.

  • Der kan evt. søges dispensation ved særlige lejligheder uden for tidsrummet 07.00-17.00. Dette kan eksempelvis være elevfester, julefrokoster og lign.