Få en mentor, der har tid til dig!

Har du svært ved at få styr på bolig, venner, kæreste, familie, økonomi, fritid…?
Hvordan klarer du overgangen fra skole til praktik?
Vil du gerne støttes i din uddannelse?

En mentor er til for dig og har tid til dig. I kan snakke om det, der betyder noget for dig under din uddannelse. En mentor vil lytte til dine problemer og hjælpe dig til at løse dem. En mentor vil støtte dig og hjælpe dig med at få øje på muligheder, som du måske selv har overset.

Sådan får du en mentor
Du kan få en mentor, hvis du er tilmeldt en erhvervsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole i Odense på Risingsvej eller Petersmindevej.

Du henvender dig til studievejlederen, din lærer, kontaktlærer eller forældre, som derefter kan kontakte studievejlederen.

Krav til dig
Hvis du og din mentor skal få et godt makkerskab, er det vigtigt, at du er åben, ærlig og god til at lytte og spørge.

Hvad er en mentor?
En mentor er en erfaren voksen, som stiller sig til rådighed for at støtte og vejlede en elev. Mentoren er ansat på SDE og kan f.eks. være en faglærer eller en fra det administrative eller tekniske personale.

Mentorens funktion

  • Arbejde målrettet med elevens trivsel
  • Visitation til mentor på baggrund af henvisning fra vejleder – skema 
  • Individuelle udviklingssamtaler 
  • Inspirere til fortsat uddannelse og motivere til selvhjælp
  • Besøg i klassen/værkstedet
  • Eksamensangst
  • Telefon- og sms-kontakt 
  • Mentor kan tage kontakt til eller aflægge besøg hos elever, som ikke møder rettidigt. Ved sygdom kan der aflægges et besøg ud fra omsorg, men også for at minimere pjæk
  • Inddrage samarbejdspartnere for at sikre elevens fortløbende udvikling fagligt som personligt 
  • Opfordre eleverne til at benytte tilbud som UUO, psykolog, socialrådgiver og rusmiddelcentret.

Kontakt din studievejleder for at høre mere, klik her.