Kvalitet for skolens voksen- og efteruddannelse

Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på, at brugerne af vores ydelser er tilfredse. 

Derfor har skolen indført et kvalitetssystem til kvalitetssikring af udbud og administration af AMU, som en styrkelse af det eksisterende kvalitetssystem i relation til arbejdsmarkedsuddannelser.Det skal sikre at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Samarbejdsaftaler

Udlagt undervisning
Syddansk Erhvervsskole er godkendt til 22 faglige ”Fælles kompetence-beskrivelser”  (FKB), som hver samler et antal kompetencemål (kurser). En oversigt findes i skolens udbudspolitik.

Skolen har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolen er godkendt til. Hvis skolen ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning (dvs. at en skole gennemfører undervisning på en anden skoles godkendelse og på dennes ansvar). Alternativt kan opgaven udliciteres til en privat aktør.

Procedure for aftale om udlagt undervisning inden for AMU
Ønskes aftale om udlæg af undervisning, skal der rettes henvendelse til kursussekretær Claus Sønderup på tlf. 30 58 88 80 eller gne@sde.dk. Herefter udarbejdes der en aftale for den pågældende periode. Der bør forventes en ekspeditionstid på 14 dage.

Ved at klikke på linket herunder, kan du se de aftaler om udlagt undervisning, som indgår for 2024:

Udlagt undervisning 2024 (Excel)
Udlagt undervisning Kriminalforsorgen (PDF)

Udlicitering
Syddansk Erhvervsskole har i øjeblikket ikke indgået nogle aftaler om udlicitering. Hvis du ønsker at lave en aftale, kan du kontakte skolen.