Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på at brugerne af vores ydelser er tilfredse. Derfor har skolen indført et kvalitetssystem til kvalitetssikring af udbud og administration af AMU, som en styrkelse af det eksisterende kvalitetssystem i relation til arbejdsmarkedsuddannelser.

Det skal sikres at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Lovgivningen, roller, ansvar og indhold i brugen af de fælles redskaber til kvalitetssikring
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedsuddannelser mv. i kapitel 8, beskriver at Ministeriet kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol. Samt at Ministeriet kan føre​ tilsyn med kvaliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne. Ud over det, er der blevet lavet en bekendtgørelse om lov om arbejdsmarkedsuddannelsernes, der i kapitel 7 beskriver, hvem der gør hvad omkring kvalitetssikringen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

AMU kvalitet

Samarbejdsaftaler

Udlagt undervisning
Syddansk Erhvervsskole er godkendt til 23 faglige ”Fælles kompetence-beskrivelser”  (FKB), som hver samler et antal kompetencemål (kurser). En oversigt findes i skolens udbudspolitik.

Skolen har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolen er godkendt til. Hvis skolen ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning (dvs. at en skole gennemfører undervisning på en anden skoles godkendelse og på dennes ansvar). Alternativt kan opgaven udliciteres til en privat aktør.

Procedure for aftale om udlagt undervisning inden for AMU
Ønskes aftale om udlæg af undervisning, skal der rettes henvendelse til kursussekretær Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller mabr@sde.dk. Herefter udarbejdes der en aftale for den pågældende periode. Der bør forventes en ekspeditionstid på 14 dage.

Ved at klikke på linket herunder, kan du se de aftaler om udlagt undervisning, som er indgået for 2020 og 2021:

Udlagt undervisning 2021 (Excel)

Udlicitering
Syddansk Erhvervsskole har i øjeblikket ikke indgået nogle aftaler om udlicitering. Hvis du ønsker at lave en aftale, kan du kontakte skolen.