Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole 2022

På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt dialog med erhvervslivet og øvrige uddannelsesinstitutioner med godkendelse til voksen- og efteruddannelse.

Syddansk Erhvervsskole har godkendelse til at udbyde 24 ”Fælles kompetencebeskrivelser”. Grundlæggende betegner disse skolens kernekompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet. Der er dog en række mål (amu-kurser) i kompetencebeskrivelserne, som ligger uden for skolens spidskompetencer, eller som skolen af andre årsager finder, at andre godkendte skoler eller private udbydere vil have mulighed for at gennemføre billigere og måske bedre end Syddansk Erhvervsskole selv er i stand til. De samarbejder, skolen har indgået eller indgår i denne henseende, kan ses på skolens hjemmeside.

Lars Hansen
Bestyrelsesformand

Syddansk Erhversskoles udbudspolitik 2022 (PDF)

Udbudsgodkendelser og AMU-mål (PDF) 

Udbudpolitikker FKB'er

Skolen har godkendelse til at udbyde følgende fælles kompetencebeskrivelser (indeholdende AMU-kurser og EUD-enkeltfag):  

2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 

2215 Bygningsmaling, autolakering samt skilteprod. mv. 

2258 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg 

2259 Data- og kommunikationstekniske område 

2273 Automatik- og procesteknisk område 

2274 Det audiologiske og neurofysiologiske område 

2276 Køretøjsområdet 

2280 Vejgodstransport 

2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring

2290 Lager, terminal- og logistik 

2297 Renovation 

2636 Ejendomsservice  

2660 Pleje af hår, hud og negle 

2750 Betjening af industrirobotter for operatører  

2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 

2851 Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg 2854 Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg 2855 Sikrings- og alarmteknik 

2856 Tele- og datateknik 

2858 Svejsning, skæring og maritim produktion i metal 2860 Blikkenslagerarbejde  

2861 Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger 2862 Gas- og oliefyrede installationer 

2863 Bygningers el-installationer

  

Hertil kommer de generelle fælles kompetencebeskrivelser:

2735 Fælleskataloget (kun delvis udbudsret)

2769 Individuel kompetencevurdering i amu