Skolen arbejder ud fra de fire overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes