Elevtrivselsundersøgelser (ETU)

Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver elevtrivslen i det daglige liv på skolen er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Trivselsmålingen gennemføres årligt fra 1. oktober til 1. december på Syddansk Erhvervsskole. Målingen er obligatorisk for alle elever, der har et skoleforløb i måleperioden. Elever, der er i oplæring, er derfor ikke med.

Trivselsmålingen er et spørgeskema, der består af 35 spørgsmål til elever, der er på grundforløbet og 42 spørgsmål til elever på hovedforløbet (oplæring og skoleoplæring).

I 2023 har 1519 elever besvaret trivselsundersøgelsen, og resultatet er på samme høje niveau som i 2022. Data om trivselsundersøgelsen er hentet på uddannelsesstatistik.dk.

ETU 2023

ETU 2022

Elevtrivsel 2022


 

Læs mere: Børne og Undervisningsministeriet - Elevtrivsel

ETU 2021

Elevtrivsel 2021

Se mereuddannelsesstatistik.dk.